Wpływ ilości spożywanego cukru na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród dorosłych Amerykanów

Yang Q i wsp – Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults LINK: JAMA Intern Med online

W czasopiśmie JAMA Internal Medicine ukazała się praca oryginalna, której autorzy analizowali wpływ spożywania cukru dodawanego do pokarmów w procesie ich przygotowywania na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Spożycie cukru, w tym wszystkich cukrów dodawanych w procesie przygotowania pokarmów, w populacji Amerykańskiej ulegało zmianie. W  latach 1977-1978 Amerykanie spożywali ilość cukru wynoszącą w przeliczeniu na kcal: 235 kcal dziennie (15,7% spożywanych kcal), podczas gdy w latach 1994-1996 ilość ta wzrosła do 318 kcal (16,8%), aby następnie spaść w latach 2007-2008 do 14,9% wszystkich spożywanych kcal.

Opisywane zjawisko silnie wiązano ze spożywalnością dosładzanych napojów gazowanych.

Nie istnieją jednoznaczne rekomendacje dietetyczne dotyczące dopuszczalnej ilości kalorii pochodzących z cukru w diecie. Głównymi źródłami cukru w diecie Amerykanów są napoje słodzone (37,1%), desery zbożowe (13,7%), owocowe napoje (8,9%), słodzone jogurty (6,1%) oraz słodycze (5,8%). Dostępne zalecenia mówią o  spożywaniu dopuszczalnie 10% (WHO) lub 25% (amerykański Instytute of Medicine) dziennego zapotrzebowania energetycznego pochodzącego z cukru. American Heart Association rekomenduje limity <100 kcal dziennie dla kobiet i <150 kcal dziennie dla mężczyzn.

W badaniach klinicznych udowodniono, że osoby spożywające więcej cukru (w tym zawartego w słodkich napojach) bardziej tyją, mają również zwiększone ryzyko rozwinięcia cukrzycy, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego oraz innych chorób układu krążenia. W opisywanym badaniu analizie poddano 31147 osób, które wzięły udział w Narodowej Ankiecie Zdrowia i Żywienia w USA (NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey) przeprowadzanej w latach 1988-2010. W skład badania wchodziła ankieta, oraz badanie przedmiotowe przeprowadzane w mobilnych centrach medycznych na terenie kraju.

Dowiedziono, że w diecie aż 71,4% dorosłych Amerykanów  więcej niż >10% kalorii stanowi cukier, przy czym dla około 10% populacji ilość spożywanego cukru odpowiada za więcej niż 25% spożywanych kcal. Podczas obserwacji wynoszącej średnio  14,6 lat zarejestrowano 831 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (na 163039 osobo-lat).

Po uwzględnieniu w analizie płci, wieku, rasy, sytuacji społecznoekonomicznej i czynników behawioralnych, a także charakterystyki klinicznej, wykazano, że spożycie cukru było niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (ryzyko to wzrastało wraz ze wzrostem dziennego spożycia cukru i wynosiło odpowiednio 1,30 (95%CI, 1,09-1,55) oraz 2,75 (1,40-5,42; P = 0,004) dla osób spożywających między 10-25%, oraz więcej niż 25% kalorii dziennie w postaci cukru, w porównaniu do osób spożywających mniej niż 10% kalorii w postaci cukru.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że większość Amerykanów konsumuje więcej cukrów, niż jest to zalecane, oraz że istnieje znaczący związek między spożyciem cukrów a śmiertelnością sercowo-naczyniową.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 3 lutego 2014
Łukasz Jankowski