Niezrozpoznana cukrzyca- globalny problem zdrowotny

J. Beagley i wsp – Global estimates of undiagnosed diabetes in adults for 2013 for the IDF Diabetes Atlas LINK: Diabetes Res Clin Pract 2013 online

Na łamach Diabetes Research and Clinical Practice przedstawiono szacunki dotyczące nierozpoznanej cukrzycy w populacji świata. Autorzy raportu wzięli pod uwagę dane z badań epidemiologicznych, które opierały się na skriningu populacji poszczególnych państw, opartego o oznaczanie glikemii na czczo lub  o test doustnego obciążenia glukozą.

Biorąc pod uwagę niepełne i ograniczone informacje, oszacowano, że wśród dorosłych w wieku 20-79 lat odsetek nierozpoznanych przypadków cukrzycy wynosi 45,8%. Przekłada się to na 174,8 milionów osób z nierozpoznaną cukrzycą w świecie. Odsetek nierozpoznanej cukrzycy wykazuje duże zróżnicowanie w różnych rejonach świata wahając się od 24,1% w krajach Ameryki Środkowej i Południowej do 75,1% w krajach Afryki o niskim poziomie dochodów.

Oszacowano również, że kraje w dolnym zakresie średnich dochodów mają największy udział w niezdiagnozowanej cukrzycy globalnie, z szacunkową liczbą chorych wynoszącą około 100 milionów. W niektórych krajach niski poziom ekonomiczny, a także odmienne priorytety ochrony zdrowia powodują, że ponad 90% przypadków cukrzycy pozostaje niewykryta. Przykładem może posłużyć Togo, gdzie odsetek niezdiagnozowanej cukrzycy wynosi 99,1%, a priorytetem ochrony zdrowia są choroby infekcyjne. Na obszarach wiejskich Gwinei odsetek niezdiagnozowanej cukrzycy wynosi nawet 100%, podczas gdy w miastach sięga 58%.

Patrząc na chorobowość niezdiagnozowanej cukrzycy odniesioną do całej populacji danego obszaru to społeczność Tokelau, będącego terytorium zależnym od Nowej Zelandii, charakteryzują wskaźniki w zakresie aż 20%. Podobnie wysokie poziomy chorobowości występowały w takich obszarach jak: Wyspy Marshalla, Mikronezja, Kiribati.

Największy ilościowo udział w niezdiagnozowanej cukrzycy mają Chiny (ponad 50 mln) i Indie (ponad 30 mln) chorych. W Europie szacunki dla Polski, Wielkiej Brytanii, Turcji to odsetki niezdiagnozowanej cukrzycy wynoszące odpowiednio: 27,7%, 18,5% i 45,5%.

W świetle narastającej epidemii cukrzycy niezbędne wydaje się podjęcie działań sprzyjających wczesnemu wykrywaniu zaburzeń metabolizmu glukozy. Niewykryta cukrzyca zwiększa śmiertelność 1,5 – 3-krotnie (w porównaniu z normoglikemią).

Opracowane na podstawie: Internet / 25 listopada 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Niezrozpoznana cukrzyca- globalny problem zdrowotny”