Wskaźniki śmiertelności wśród francuskich kolarzy uczestniczących w wyścigu Tour de France (1947–2012)

Eloi Marijon i wsp – Mortality of French participants in the Tour de France (1947u20132012) LINK: Eur Heart J 2013;34:3145 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Heart Journal ukazały się artykuł porównujący ogólną śmiertelność oraz jej przyczyny pomiędzy francuskimi uczestnikami wyścigu  Tour de France (1947–2012) a ogólną populacją mężczyzn we Francji. Dane na temat charakterystyki kolarzy francuskich oraz daty zgonu obejmowały lata 1947-2012, zaś przyczyna zgonu była znana od 1968 roku.

Śmiertelność całkowita i śmiertelność z konkretnej przyczyny kolarzy był porównane ze standaryzowanymi wskaźnikami śmiertelności (specific standardized mortality ratios [SMRs]) Francuzów. Spośród 786 francuskich kolarzy, którzy w latach 1947-2012 chociaż raz brali udział w Tour de France, 208 (26%) zmarło do 1 września 2012 roku. Sześćdziesiąt jeden procent zgonów było spowodowanych nowotworem lub chorobą sercowo-naczyniową.

W porównaniu z ogólną populacją śmiertelność kolarzy była o 41% niższa (SMR: 0.59; 95% CI: 0.51–0.68, P , 0.0001). Standaryzowane wskaźniki śmiertelności dla uczestników wyścigu były niższe  niezależnie od wieku, z wyjątkiem osób <30 roku życia, gdzie różnic nie zaobserwowano (SMR: 1.65 [0.75–3.25]). Mniejszą śmiertelność obserwowano także niezależnie od przedziału czasowego uczestnictwa w wyścigu: 1947–70, 1971–90 czy 1991–2012. Mniejsza śmiertelność kolarzy dotyczyła zarówno chorób nowotworowych (SMR: 0.56, 95% CI: 0.42–0.72, P < 0.0001), sercowo-naczyniowych  (SMR: 0.67, 95% CI: 0.50–0.88, P = 0.004), chorób układu oddechowego (SMR: 0.28, 95% CI: 0.09–0.65, P = 0.003), jak i chorób układu pokarmowego (SMR: 0.22, 95% CI: 0.06–0.56, P = 0.001). Różnic nie odnotowano jedynie jeśli chodzi o przyczynę zewnętrzną zgonu (SMR: 1.06, 95% CI: 0.71–1.53, P = 0.80).

Życie 109 kolarzy biorących udział w Tour de France pomiędzy rokiem 1947 a 1951, w porównaniu z populacją ogólną mężczyzn, było dłuższe średnio o 6.3 roku. A zatem – wsiadajmy na rowery!

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 21 października 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wskaźniki śmiertelności wśród francuskich kolarzy uczestniczących w wyścigu Tour de France (1947–2012)”