Przewidywana liczba chorych z migotaniem przedsionków w Unii Europejskiej do roku 2060

Bouwe P. Krijthe i wsp – Projections on the number of individuals with atrial fibrillation in the European Union, from 2000 to 2060 LINK: Eur Heart J 2013;34:2746 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Heart Journal opublikowano interesującą analizę danych pochodzących z the Rotterdam Study, pozwalających oszacować  liczbę mieszkańców Unii Europejskiej, u których do roku 2060 rozpoznawane będzie migotanie przedsionków.

Problem ma zasadnicze znaczenie, bowiem europejski urząd statystyczny ‘Eurostat’ oceniał, że w roku 2010 29.5% populacji ukończyło 55 rok życia a do roku 2060 liczba ta ma wzrosnąć do 41.0%. Większa liczba  osób starszych w populacji niesie ze sobą kilka istotnych następstw, takich jak większa liczba osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnych. To w konsekwencji prowadzić będzie do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia.

W tym kontekście autorzy pracy odnotowują brak wiedzy na temat potencjalnej liczby chorych z migotaniem przedsionków w Europie.  Celem ich analizy stało się zatem obliczenie projektowanej liczby osób z migotaniem przedsionków w Unii Europejskiej od roku 2000 do 2060. Źródłem informacji dotyczącej zależnej od wieku i płci liczby przypadków migotania przedsionków stały się dane pochodzące z prospektywnego kohortowego badania Rotterdam Study. Dane dotyczące prognoz populacyjnych z poszczególnych krajów uzyskano z Eurostatu.

W roku 2010 w grupie wiekowej 55–59 lat, liczba przypadków AF wynosiła 1.3% u mężczyzn (95% CI: 0.4–3.6%) oraz 1.7% u kobiet. (95% CI: 0.7–4.0%). U osób po 85 roku życia chorobowość rosła do 24.2%  u mężczyzn (95% CI: 18.5–30.7%), oraz 16.1% u kobiet (95% CI: 13.1–19.4%).. Uzyskane dane pozwalają szacować liczbę osób po 55 roku życia z migotaniem przedsionków w roku 2010 na 8.8 miliona (95% CI: 6.5–12.3 miliona).

Autorzy przewidują że liczba ta podwoi się do roku 2060 i sięgnie 17.9 miliona (95% CI: 13.6–23.7) (przy przyjęciu braku zmian w chorobowości zależnej od wieku i płci). Rosnąca liczba osób z migotaniem przedsionków będzie miała  poważne konsekwencje dla stanu zdrowia publicznego i organizacji opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 14 września 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Przewidywana liczba chorych z migotaniem przedsionków w Unii Europejskiej do roku 2060”