Leczenie dietetyczne w cukrzycy – nowe dane

H. Kramer i A. Chang – Moving dietary management of diabetes forward LINK: JAMA Internal Medicine 2013;173:1692

Na łamach JAMA Internal Medicine jeden z komentarzy redakcyjnych poświęcono postępowaniu dietetycznemu w cukrzycy. Praktyczne  zasady starano się opracować już w XIX wieku, jednak wówczas głównych ich celem było postępowanie hipoglikemizujące, w związku z powyższym z diety eliminowano składniki węglowodanowe.

Współczesna dieta u chorych na cukrzycę ma na celu ograniczenie powikłań o charakterze mikroangiopatii i makroangiopatii. Jakie w związku z powyższym powinny być jej reguły? Nie są one w pełni jednoznacznie udokumentowane w badaniach klinicznych. Systematyczna weryfikacja ustaleń może uściślić zalecenia i znieść niepraktyczne ograniczenia.

W tym samym numerze pisma opublikowano wyniki nowej analizy badania ONTARGET. W badaniu ONTARGET dietę oceniano na podstawie kwestionariusza, ponadto na podstawie próbki pobranego moczu określano spożycie sodu i potasu. Głównym celem była ocena czynników dietetycznych odpowiedzialnych za progresję przewlekłej choroby nerek. W badanej grupie pacjentów relację między postępem przewlekłej choroby nerek stwierdzono jedynie dla spożycia potasu, natomiast nie była ona widoczna dla sodu i białka.

W aktualnych wytycznych  American Diabetes Association zaproponowało zasady diety, które są przydatne w osiągnięciu celów terapeutycznych cukrzycy. Towarzystwo zaleca zwiększenie spożycia warzyw zwłaszcza liściastych, a także zwiększone spożycie owoców. Korzystne są produkty z pełnego ziarna, rośliny strączkowe, niskotłuszczowe produkty mleczne. Podobnie zaleca się zwiększenie udziału w diecie ryb i orzechów. Do tradycyjnych zaleceń należy ograniczenie w diecie produktów bogatych w tłuszcze nasycone i tłuszcze w konfiguracji trans.

W przypadku prewencji przewlekłej choroby nerek na jej wczesnych etapach wystarczające jest dobowe spożycie białka w zakresie 0,8-1,0 g/kg.m.c. W bardziej zaawansowanych okresach i w przypadku wystąpienia makroalbuminurii dalsza redukcja spożycia białka może sięgać poziomu poniżej 0,8 g/kg.m.c. na dobę. Pomimo wielu braków wiedzy, istnieje przekonanie, że  wypełnienie tych zasad pozwala ograniczyć wystąpienie powikłań cukrzycy w grupach szczególnie na nie narażonych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 14 października 2013
Marek Kowrach