Oczekiwana długość życia w populacji USA

News From the Centers for Disease Control and Prevention – Life expectancy gap narrows LINK: Jama 2013;310:1017

Różnica w średniej oczekiwanej długości życia pomiędzy rasą białą a czarną, dla populacji amerykańskiej, ulega zmniejszeniu stopniowo w ostatnich czterdziestu latach. Niemniej jednak, jak podaje Narodowe Centrum Statystyki Zdrowotnej (National Center for Health Statistics – NCHS), średnia długość życia dla rasy białej, według danych na rok 2010, jest dłuższa o 4 lata.

Wg danych z NCHS, w populacji amerykańskiej w ostatnich 4 dekadach nastąpiło wydłużenie średniej długości życia o 11% , tzn. z 71 lat w 1970 do około 79 lat w 2010 roku. Uwzględniając podział na rasy, to wyniki dla rasy czarnej i białej przedstawiają się następująco: 17% (z 64 do 75 lat) i 10% (z 72 do 79 lat).

Gorsze rokowanie dla populacji czarnej wynikało z wyższego ryzyka zgonu w następstwie chorób serca, nowotworów, zabójstw, cukrzycy oraz powikłań okołoporodowych. Natomiast mniejsze było zagrożenie spowodowane samobójstwami, urazami i przewlekłymi chorobami płuc.

Opracowane na podstawie: Internet / 11 września 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Oczekiwana długość życia w populacji USA”