Mobilna rewolucja a diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

D.J. Magid, i B.B. Green – Home Blood Pressure monitoring. Take It to the Bank LINK: JAMA 2013;340:40

W codziennym życiu, dzięki rozwojowi informatyki, coraz więcej rzeczy można dokonać nie wychodząc z domu. Dla przykładu, można całkowicie zarządzać swoim kontem dzięki mobilnej rewolucji w bankach – zmiany mają zatem  swoje odniesienie w indywidualnych finansach.

W przypadku medycyny podobne zasady mogą funkcjonować w  diagnostyce i terapii. Zagadnienie to poruszono w jednym z komentarzy redakcyjnych na łamach JAMA w odniesieniu do nadciśnienia tętniczego. Możliwość pomiarów ciśnienia tętniczego nie powinna się ograniczać wyłącznie do warunków gabinetu lekarskiego. Obecnie mamy możliwość ciągłego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego. Równie ważne są pomiary w warunkach domowych dokonywane przez samego pacjenta, tym bardziej, że ich wyniki mogą być transmitowane bezpośrednio do zespołu leczącego. Pozwoli to precyzyjniej rozróżnić takie sytuacje jak nadciśnienie białego fartucha czy nadciśnienie maskowane (prawidłowe wartości ciśnienia u lekarza i podwyższone wartości w warunkach ambulatoryjnych). Większa liczba danych pozwoli na bardziej precyzyjne decyzje.

Autorzy komentarza przytaczają badanie HyperLink, w którym część praktyk lekarskich randomizowano do zwykłych metod postępowania w nadciśnieniu tętniczym, a część do interwencji opartej o domowe pomiary z jednoczesną transmisja danych do praktyki zajmującej się leczeniem nadciśnienia tętniczego. W oparciu o transmitowane dane farmaceuta kliniczny formułował zalecenia co do modyfikacji leczenia nadciśnienia tętniczego. Interwencja oparta o powyższe zasady zapewniła właściwą kontrolę po rocznej obserwacji u 71% leczonych, podczas, gdy tradycyjne formy kontrolę taką zapewniały u 53%. Poprawie w grupie interwencji uległo również przestrzeganie formułowanych zaleceń.

W nadciśnieniu tętniczym możliwość „wyprowadzenia” terapii i jej monitorowania poza gabinety lekarskie i wykorzystanie pomiarów domowych, pozwoli zwiększyć wskaźniki kontroli ciśnienia oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Zdaniem autorów  powyższy model opieki powinien również podlegać refundacji w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, co nie jest obecnie praktykowane.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 lipca 2013
Marek Kowrach