Kto nie toleruje metforminy? Porównanie cech fenotypowych

M.P. Hermans, S.A. Ahnb i M.F. Rousseaub – What is the phenotype of patients with gastrointestinal intolerance to metformin? LINK: Diabetes Metab 2013;39:322

Metformina jest lekiem wpływającym korzystnie na metabolizm glukozy poprzez aktywację kinazy zależnej od AMP, a efektem jej  działania może być redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych. Potencjalny brak możliwości podania tego leku może obniżyć jakość terapii cukrzycy typu 2.

Na łamach Diabetes and Metabolism przedstawiono przeglądowe badanie, którego celem było porównanie chorych na cukrzycę typu 2: tolerujących metforminę i tych, którzy nie mogą jej przyjmować z powodu uporczywych i nawracających dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ogółem spośród 773 kolejnych chorych objawy nietolerancji występowały u 182 (24%) a ciężka nietolerancja niepozwalająca na przyjmowanie leku u 83 (11%). Porównano szereg cech fenotypowych u 83 badanych cukrzycą typu 2, którzy nie tolerowali w leczeniu metforminy z cechami fenotypowymi 332 osób z cukrzycą typu 2 dobranych na podstawie wieku i płci, leczonych przewlekle tym lekiem.

Pewnym zaskoczeniem w porównaniu obu grup był fakt mniejszej częstości powikłań o charakterze makroangiopatii, w podgrupie nietolerującej metforminy. Różnica powyższa była spowodowana głównie mniejszą o 34% częstością choroby wieńcowej. W grupie nietolerancji metforminy stwierdzono wyższe stężenia cholesterolu LDL i ferrytyny. Statyny lub fibraty rzadziej były zlecane wśród chorych z nietolerancją metforminy. Interesującą różnicą, która osiągnęła poziom istotności statystycznej była wyższa częstość grupy krwi A i ARh + o odpowiednio 50% i 66%, wśród nietolerujących metforminy. Podobnie stwierdzano u nich większą częstość leworęczności:18% vs 9%. Takie cechy jak wartości ciśnienia tętniczego, czas trwania cukrzycy, HbA1c, palenie papierosów, BMI, obwód talii, zawartość tkanki tłuszczowej, tłuszczu trzewnego, albuminuria, mikroangiopatia, stłuszczenie wątroby występowały w zbliżonym nasileniu w obu grupach.

Nie można wytłumaczyć tych różnic w czysto mechaniczny sposób, wydaje się, że nietolerancja metforminy pozostaje wieloczynnikową cechą osobniczą. Jej znaczenie i powiązanie z grupami krwi, przy zmniejszeniu powikłań naczyniowych wśród nietolerujących lek wymaga dalszych wyjaśnień.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Kto nie toleruje metforminy? Porównanie cech fenotypowych”