Wartość odżywcza posiłków serwowanych w restauracjach typu fast food

Mary J. Scourboutakos i wsp – Restaurant Meals: Almost a Full Day’s Worth of Calories, Fats, and Sodium LINK: JAMA Int Med 2013;173:1373

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazała się praca Mary J. Scourboutakos i wsp. dotycząca zawartości kalorii i składników odżywczych w posiłkach serwowanych w restauracjach typu „fast food”.

Ze względu na wzrastającą częstość jedzenia w takich restauracjach związek między spożywaniem fast foodów a ryzykiem chorób staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania. Dotychczas nie przeprowadzono badania analizującego zawartość składników odżywczych w jedzeniu serwowanych w lokalach (sit-down restaurants, SDRs). Zwykle posiłki te zawierają dużą ilość kalorii, tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych i sodu, których nadmierne spożycie związane jest z ryzykiem otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób układu krążenia i nowotworów.

Celem przedstawionego badania była ocena wartości odżywczej śniadania, lunchu i kolacji z SDRs. Za pomocą Directory of Restaurant and Fast Food Chains in Canada zidentyfikowano 26 restauracji sieciowych, z czego 19 włączono do badania. Informacje o menu uzyskano ze stron internetowych. Uwzględniono wszystkie posiłki, których składniki znajdowały się w bazie danych składników odżywczych restauracji Uniwersytetu w Toronto. Analizowano 3507 wariantów 685 posiłków oraz 156 deserów. Wartości odżywcze przedstawiano jako procent dziennego zapotrzebowania kalorycznego (daily value, DV).

Średnio pojedynczy posiłek zawierał 1128 kilokalorii oraz dostarczał 151% zalecanego spożycia sodu, 89% tłuszczów, 83% nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczów trans oraz 60% cholesterolu. Ponad 80% badanych posiłków przekraczało zalecany poziom dobowy sodu (1500 mg) a ponad 50% przekraczało maksymalny poziom 2300 mg. Jedynie w 1% posiłków stwierdzono mniej niż 600 mg, co stanowi wartość uważaną przez FDA za „zdrową” dla pojedynczego posiłku . Prawie 50% posiłków przekraczało dzienne zapotrzebowanie na tłuszcze (65g), a 25% – na nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. 45% kalorii w serwowanych posiłkach pochodziło z tłuszczów.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na to, że ilość kalorii, tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych i sodu zawarta w posiłkach z SDRs jest alarmująco wysoka. W związku z tym wartość odżywcza dań restauracyjnych powinna stać się ważnym problemem zdrowia publicznego.

Opracowane na podstawie: Internet / 22 lipca 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Wartość odżywcza posiłków serwowanych w restauracjach typu fast food”