Cięcie cesarskie na życzenie rodzącej w USA

Jeffrey Ecker – Elective Cesarean Delivery on Maternal Request LINK: JAMA 2013;309;1930

Na łamach JAMA ukazał się bardzo interesujący artykuł Jeffreya Eckera na temat elektywnego cięcia cesarskiego na życzenie rodzącej (cesarean delivery on maternal request – CDMR).

Jak pisze Ecker, dane dotyczące CDMR w piśmiennictwie są nieco rozbieżne. W analizie pochodzącej z Norwegii 4% pierworódek i  7% wieloródek zgodziło się ze zdaniem “gdybym mogła wybrać, wybrałabym cięcie cesarskie.” Z kolei w roku 2006 w badaniu ankietowym American College of Obstetricians and Gynecologists 18% położników wybrałoby CDMR dla swojej partnerki rodzącej bez powikłań jedno dziecko.

W Term Breech Trial nie wykazano przekonująco aby rokowanie krótkoterminowe  matek rodzących w sposób naturalny i poprzez CDMR było różne, poza dłuższym pobytem tych ostatnich w szpitalu.  Z kolei panel NIH (National Institutes of Health) stwierdził, że CDMR może być związane z niższym ryzykiem krwawień i przetoczeń a także niższym ryzykiem urazów/uszkodzenia narządów wewnętrznych (miednicy).

Wpływ CDMR na odległe ryzyko takich powikłań jak nietrzymanie moczu nie jest w pełni poznany. Dane pochodzące z badań kohortowych pokazują, że poród naturalny wiąże się z wyższym ryzykiem stresowego nietrzymania moczu – iloraz szans 2.87 (95% CI, 1.15-4.02). Z kolei planowe cięcie cesarskie (nie w trakcie porodu) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań oddechowych u noworodków (prawdopodobnie w związku z mniejszą dojrzałością płodów). Wydaje się jednak, że z kolei zabieg ten chroni dzieci przed rzadkimi powikłaniami urazowymi tak jak uszkodzenie splotu barkowego.

CDMR związane jest z ryzykiem kolejnych ciąż i ewentualnych cięć cesarskich. W kohorcie duńskiej odnotowano istotnie wyższe ryzyko odklejenia łożyska (OR, 2.3; 95% CI, 1.5-3.6), pęknięcia macicy (OR, 268; 95% CI, 65.6-999), histerektomii (95% CI, 29.8; 95% CI, 3.1-263.8) i niedokrwistości (2.8; 95% CI, 2.3-3.4) w kolejnej ciąży kobiet po cięciu cesarskim.

Zgodnie z wytycznymi NIH, CDMR nie należy przeprowadzać przed 39 tygodniem ciąży (termin porodu wymaga dokładnej oceny). Motywacją do CDMR nie powinien być brak możliwości skutecznego leczenia bólu. CDMR nie jest metodą zalecaną kobietom chcącym mieć kilkoro dzieci.

Opracowane na podstawie: JAMA / 8 maja 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Cięcie cesarskie na życzenie rodzącej w USA”