Leczenie statynami a ryzyko nawrotu zatorowości płucnej – komentarz redakcyjny

Kausik K. Ray – Statin treatment and the risk of recurrent pulmonary embolism LINK: Eur Heart J 2013;34:1775

Na łamach European Heart Journal ukazał się komentarz redakcyjny Raya do opublikowanej w tym samym numerze pracy poświęconej roli statyn w zapobieganiu nawrotom zatorowości płucnej (ZP). Autorzy pracy oryginalnej – Biere-Rafi i wsp. – wykazali, że terapia statyną wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka nawrotu ZP [skorygowany współczynnika hazardu (HR) 0.50, 95% CI: 0.36–0.70], zarówno w czasie jak i po zaprzestaniu leczenia antagonistą witaminy K u osób po przebytym pierwszym incydencie ZP.

Efekt ten był zależny od siły działania statyny wyrażonej stopniem redukcji stężenia LDL. Wśród osób stosujących statynę redukującą stężenie LDL o 40% skorygowany HR wyniósł 0.29 (95% CI 0.07–1.16), w przypadku statyn redukujących LDL o 20–40% ryzyko nawrotu ZP wyniosło 0.44 (95% CI 0.30–0.65), i wreszcie dla statyn najsłabszych obniżających LDL o 20% ryzyko osiągnęło wskaźnik 0.88 (95% CI 0.50–1.54), P dla trendu 0.001.

 

Jak przypomina Ray dane te pozostają zgodne z wynikami badania Jupiter, w którym wykazano, że rosuwastatyna, lek obniżający poziom cholesterolu LDL o >50%, redukuje o 43% ryzyko pierwszego incydentu żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej (ŻChZZ). Wyniki metaanaliz wskazują, że zastosowanie statyn zmniejsza to ryzyko w mniejszym stopniu, bo o około 1/5.

W podsumowaniu autor komentarza stwierdza, że praca Biere-Rafi i wsp. powiększa liczbę badań, w których wykazano istotną rolę statyn w zapobieganiu chorobie zatorowo-zakrzepowej. Jest możliwe wiarygodne wyjaśnienie tego zjawiska na poziomie mechanizmów komórkowych. Tym niemniej dla wprowadzenia zmiany w praktyce klinicznej liczba badań klinicznych wciąż jest niewystarczająca. Zaprezentowane dane potwierdzają potrzebę przeprowadzenia dużego randomizowanego badania na temat roli statyn we wtórnej prewencji choroby zatorowo-zakrzepowej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 21 czerwca 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Leczenie statynami a ryzyko nawrotu zatorowości płucnej – komentarz redakcyjny”