Karmienie piersią a depresja poporodowa: aktualny stan wiedzy

Barbary Figueiredo i wsp – Breastfeeding and postpartum depression: state of the art review LINK: J Pediatr 2013;89:332 (dostępny pełen tekst)

Karmienie piersią związane jest z wieloma korzyściami zarówno dla dziecka (mniejsze ryzyko infekcji i otyłości, niższy poziom cholesterolu, poprawa funkcji poznawczych i motorycznych), jak i dla matki (łagodzenie stresu i poprawa w zakresie parametrów snu, a także niższe ciśnienie krwi oraz mniejsze ryzyko raka piersi i jajnika w przyszłości). Organizacje światowe rekomendują karmienie wyłączne piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka.

Na łamach Journal de Pediatria ukazała się praca Barbary Figueiredo i wsp. dotycząca związku pomiędzy karmieniem piersią a depresją poporodową. Zdaniem autorów, pomimo ewidentnych korzyści, wskaźniki karmienia piersią są ciągle zbyt niskie. Karmienie naturalne jest rzadsze wśród matek z depresją. Kobiety z depresją w ciąży i po porodzie rzadziej je rozpoczynają i częściej zaprzestają. W jednym z badań stwierdzono, że 1/5 ciężarnych ma objawy depresji w trzecim trymestrze oraz, że połowa z tych kobiet nie rozpocznie karmienia piersią.

Niektóre analizy wskazują, że depresja poporodowa jest jednym z czynników mogących przyczyniać się do trudności w karmieniu. Inne badania również wskazują na związek karmienia piersią z depresją poporodową, jednak kierunek tego związku jest niejasny. Być może karmienie stymuluje mechanizmy hormonalne, które chronią matkę przed depresją poporodową poprzez zmniejszanie stężenia kortyzolu odpowiedzialnego za reakcję stresową. Innym mechanizmem może być wspomaganie regulacji snu i czuwania matki i dziecka, lepsze radzenie sobie oraz związek emocjonalny z dzieckiem, lepsza interakcja matka-dziecko oraz lepszy sen i samopoczucie psychiczne dziecka.

Skrining kobiet w ciąży w kierunku depresji w ciąży może pomóc wychwycić kobiety wysokiego ryzyka rozwoju depresji i być może poprawić wskaźniki karmienia naturalnego. A zatem, jak podsumowują autorzy: karmienie piersią może chronić matkę przed depresją poporodową. Mechanizmy biologiczne i psychologiczne odpowiedzialne za taką zależność nie zostały w pełni wyjaśnione.

Opracowane na podstawie: Internet / Lipiec 2013
Magdalena Piątkowska