Statyny – wpływ na nasierdziową tkankę tłuszczową

Matthew J. Budoff – Statins. Still in Pursuit of Pleotrophic Effect LINK: J Am Coll Cardiol 2013;61:1962

Na łamach Journal of the American College of Cardiology opublikowano  interesujący komentarz Matthew J. Budoffa do wyników badania sugerującego wpływ leczenia statynami na objętość nasierdziowej tkanki tłuszczowej. Budoff przypomina w nim znane od lat liczne plejotropowe działania  tych leków – działanie stabilizujące blaszki miażdżycowe, poprawiające funkcję śródbłonka czy przeciwzapalne.

Autor przypomina jednak, że ku pewnemu zaskoczeniu poziom CRP okazał się słabym predyktorem zdarzeń sercowo-naczyniowych i jest stosunkowo mało prawdopodobne, aby ograniczanie procesu, którego jest markerem  decydowało o skuteczności statyn. W badaniu JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin)  wykazano nawet odwrotną zależność – u osób z poziomami CRP (hsCRP) powyżej mediany rosuwastatyna okazałą się dużo mniej skuteczna niż u osób z poziomami hsCRP poniżej mediany (p< 0.015).

Wyniki nowych badań wskazują, że statyny mogą wpływać na nasierdziową tkankę tłuszczową (Epicardial adipose tissue, EAT), niezależnie od oddziaływania na poziom lipidów. Interesujące dane można odnaleźć w komentowanej przez Budoffa  pracy opublikowanej w tym samym numerze JACC. Alexopoulos i wsp  wykazali w niej zróżnicowany wpływ wysokich i umiarkowanych dawek statyn (takich samych jak stosowane w badaniach PROVE-IT i REVERSAL) na EAT.

Terapia statynami spowodowała regresję EAT, przy czym leczenie intensywne (atorwastatyna 80 mg/d) było w tym zakresie skuteczniejsze od umiarkowanego (prawastatyna 40 mg/d). Badacze uznali zatem, że to działanie statyn nie wydaje się być związane z ich wpływem na poziom cholesterolu LDL. Zdaniem autorów pracy nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej może wywierać wpływ na funkcję sąsiadujących tkanek I narządów poprzez wydzielanie cytokin zapalnych i wolnych kwasów tłuszczowych.

Komentując wyniki pracy Budoff wskazuje, że bezpośredni pomiar objętości EAT za pomocą tomografii komputerowej może przynieść nowe cenne informacje na temat mechanizmu działania nowych doustnych leków przeciwcukrzycowych, preparatów o działaniu przeciwzapalnym i hypolipemizującym.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 14 maja 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Statyny – wpływ na nasierdziową tkankę tłuszczową”