Trendy przewidywanego 10-letniego ryzyka choroby wieńcowej i schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dorosłych Amerykanów w latach 1999-2010

Earl S. Ford – Trends in Predicted 10-Year Risk of Coronary Heart Disease and Cardiovascular DiseaseAmong U.S. Adults From 1999 to 2010 LINK: JACC 2013;61:2249

W ostatnich latach w kilku regionalnych badaniach amerykańskich obserwowano spadek częstości występowania choroby wieńcowej. Oszacowanie kierunku zmian w tym zakresie na poziomie populacyjnym jest istotne dla ustalenia przyszłej dynamiki występowania chorób sercowo-naczyniowych.

Celem badania przedstawionego przez Forda na łamach JACC była ocena trendów przewidywanego 10-letniego ryzyka choroby wieńcowej  oraz  wszystkich schorzeń układu sercowo-naczyniowego w latach 1999-2000 oraz 2009-2010 wśród dorosłych obywateli USA. Do analizy włączono dane 7 751 osób w wieku 30-74 lat, reprezentatywnych dla populacji USA, biorących udział w badaniu NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). Uwzględniono sześć kolejnych dwuletnich cykli badania.

Przewidywane 10-letnie ryzyko choroby wieńcowej oraz schorzeń sercowo-naczyniowych łącznie obliczono używając kalkulatorów ryzyka skonstruowanych na podstawie wyników badania Framingham. Algorytmy badania Framingham uwzględniają wiek, stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji HDL, ciśnienie tętnicze krwi, leczenie nadciśnienia tętniczego, palenie papierosów i obecność cukrzycy. Z prezentowanej analizy wyłączono osoby z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową  oraz kobiety w ciąży.

Średnie 10-letnie ryzyko choroby wieńcowej wyniosło  7,2% w latach 1999-2000 i 6,5% w latach 2009-2010 (wartość p dla trendu liniowego = 0,005), a  chorób układu sercowo-naczyniowego -odpowiednio 9,2% oraz 8,7% (p dla trendu liniowego=0,152). Przewidywane ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej lub schorzeń układu sercowo-naczyniowego uległo istotnej redukcji w grupie osób w wieku 40-49 lat, 50-59 oraz 60-74 lat i wśród kobiet. Średnie ryzyko choroby wieńcowej zmniejszyło się także znacząco wśród mężczyzn oraz osób rasy białej. Powyższa zmiana była natomiast nieistotna statystycznie w grupie Latynosów (p dla trendu liniowego=0,067). W grupie Afroamerykanów zaobserwowano natomiast nieistotny statystycznie wzrost przewidywanego ryzyka choroby wieńcowej (p dla trendu liniowego= 0,063) oraz chorób układu sercowo-naczyniowego (p=0,059).

Spośród modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego uwzględnionych w analizie zanotowano korzystny trend dla zmiany wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, średniego stężenia cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu HDL, a także palenia tytoniu. Częściej natomiast występowała cukrzyca.

W podsumowaniu autor opracowania stwierdza, że ogółem przewidywane 10-letnie ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego uległo umiarkowanej poprawie, zaś odwrotne zjawisko obserwowane wśród Afroamerykanów powinno stanowić priorytetowy cel ochrony zdrowia w USA.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 4 czerwca 2013
Ewa Kowalik