Kiedy ocenić skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego, kiedy je zmodyfikować?

P. Gorwood i wsp – Is it worth assessing progress as early as week 2 to adapt antidepressive treatment strategy? Results from a study on agomelatine and a global meta-analysis LINK: Eur Psychiatry. 2013 online

Uznaną praktyką w leczeniu depresji jest ocena skuteczności leczenia po 4-8 tygodniach. Wpływ na funkcję neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym leków przeciwdepresyjnych jest więc dość powolny.

Opóźnienie decyzji o zmianie leczenia pogarsza wyniki terapii. Lekarz powinien więc dysponować narzędziami, które pozwolą wcześniej prognozować skuteczność terapii epizodu depresyjnego lub jej brak. Dane z badań klinicznych, pokazują, że można tego dokonać już po dwóch tygodniach terapii. Na łamach European Psychiatry analizę tego zagadnienia przeprowadzono w oparciu o próbę kliniczną u chorych z epizodem depresyjnym leczonych ambulatoryjnie agomelatyną oraz o dane z metaanalizy dostępnych badań, dla których można było przeprowadzić takie wyliczenia.

Działanie agomelatyny oparte jest o pobudzenie receptorów melatoninergicznych i hamowanie jednego z receptorów dla serotoniny. W badaniu z  agomelatyną uczestniczyło 2938 pacjentów, których oceniono  skalami stosowanymi w ocenie depresji w drugim i szóstym tygodniu terapii. Wykazano, że posługując się w 2 tygodniu skalą Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS)  oraz skalą Clinical Global Impression – Improvement ( Globalne wrażenie kliniczne-poprawa) można było prognozować jaka będzie skuteczność leczenia po 6 tygodniach. Wczesna poprawa obrazu klinicznego  choroby o około  20-30% z dużym prawdopodobieństwem prognozowała osiągnięcie remisji lub niepełnej znacznej poprawy po dłuższym kursie leczenia.

Rezultaty metaanalizy obejmującej w większości inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny potwierdziły możliwość wczesnej oceny efektywności leczenia przeciwdepresyjnego. Dane powyższe sugerują zmianę strategii postępowania i modyfikacje leczenia depresji już po dwóch tygodniach, w oparciu o obserwowaną odpowiedź kliniczną. Strategie modyfikacji leczenia opierałyby się na zwiększeniu dawki, zamianie leków, bądź kojarzeniu różnych form leczenia.

Opracowane na podstawie: Internet / 14 lutego 2013
Marek Kowrach