Jak uświadomić lekarzom skończone zasoby finansowe (nie tylko) amerykańskiej służby zdrowia

Shantanu Agrawal i wsp – Educating Physicians About Responsible Management of Finite Resources LINK: JAMA 2013;309:1115

Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano interesujący komentarz poświęcony problemom związanym z mechanizmami finansowania usług zdrowotnych. Shantanu Agrawal i wsp. przypominają w nim, że opieka zdrowotna pochłania obecnie około 18% produktu  narodowego brutto USA (najwięcej na świecie).

Głównymi dysponentami tych zasobów są lekarze, którzy w bezpośredni lub pośredni sposób decydują o sposobie wydatkowania co najmniej 60% tej kwoty. Warto przy tym uświadomić sobie, że pomimo decydowania o dużych kwotach, lekarze nie są uczeni,  w jaki sposób gospodarować skończonymi zasobami. Niewielu  lekarzy intencjonalnie nadużywa systemu opieki zdrowotnej ale niemal wszyscy przyczyniają się do powstawania strat.  W analizach Comprehensive Error Rate Testing  (CERT) prowadzonych przez Centers for Medicare&Medicaid Services (CMS) odsetek  nieuzasadnionych wydatków wyniósł 8.6% (bez mała 30 miliardów dolarów). Podstawowymi problemami były: niedostateczna dokumentacja, brak wskazań do zabiegów oraz błędy kodowania.

Generatorem kosztów w opiece zdrowotnej jest oczywiście w dużym stopniu defensywne zachowanie lekarzy, istotne znaczenie ma jednak także wprowadzenie systemu płatności za procedury (fee-for-service). Coraz więcej danych wskazuje na naciski ekonomiczne pracodawców na lekarzy aby podejmowali decyzje skutkujące zmianami sposobu wykorzystania zasobów ochrony zdrowia. Jednym z obserwowanych procesów jest zjawisko zmian sposobu kodowania korzystnie finansowanych procedur znane jako „pełzanie kodów” (“code creep”).

Niewielu lekarzy w sposób świadomy sprzeniewierza publiczne środki finansowe poprzez fałszowanie dokumentacji lub wykonywanie całkowicie niepotrzebnych z medycznego punktu widzenia procedur, ale za to duży odsetek  lekarzy zechce wydatkować publiczne pieniądze, jeśli uważa, że działanie takie służy zaspokojeniu interesów chorego.

W USA (i nie tylko) duża część lekarzy nie zdaje sobie sprawy z wyborów o charakterze społeczno-ekonomicznym, których dokonują. Amerykański system kształcenia  nie zapewnia bowiem odpowiedniej edukacji – jakiekolwiek programy w tym zakresie prowadziło tylko 44% szkół medycznych. Biuro Inspektora Generalnego Amerykańskiego Departamentu Zdrowia przygotowało wprawdzie materiały dydaktyczne (książeczka “A Roadmap for New Physicians: Avoiding Medicare and Medicaid Fraud and Abuse”) ale, jak sugerują  Agrawal i wsp. konieczny jest ogólnokrajowy system edukacji w tym zakresie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 20 marca 2013
Magdalena Lipczyńska