Zgony z powodu przedawkowania leków – raport amerykański z 2010 roku

Christopher M. Jones i wsp – Pharmaceutical Overdose Deaths, United States, 2010 LINK: JAMA 2013;309:657

Na łamach JAMA ukazał się artykuł autorstwa Christophera M. Jonesa i wsp. dotyczący zgonów spowodowanych przedawkowaniem leków  w USA w 2010 roku.

Ostatnie doniesienia National Center  for Health Statistics pokazały, że ilość zgonów spowodowanych przedawkowaniem leków i substancji niedozwolonych (narkotyków)  w ostatnich latach  stopniowo zwiększa się (większość dotyczyła opioidowych leków przeciwbólowych). Autorzy pracy przeanalizowali dane z National Vital Statistics System, gdzie umieszczane są przyczyny zgonów. Przedawkowanie związane było ze zgonami określanymi symbolami X40-X44 (niezamierzone), X60-X64 (samobójstwo), X85 (zabójstwo) oraz Y10-Y14 (zatrucie lekami o nieokreślonym zamiarze) i zwykle dotyczyło leków na receptę, rzadziej preparatów OTC oraz substancji niedozwolonych.

W 2010 roku stwierdzono 38 329 przypadków zgonów spowodowanych przedawkowaniem, z czego większość (57,7%) związana była z użyciem leków Rx. Spośród nich 74,3% było niezamierzonych, 17,1% stanowiły samobójstwa, 8,4% – przyczyny nieokreślone. Najczęstszymi lekami były opioidy (75,2%), benzodiazepiny (29,4%), leki przeciwdepresyjne (17,6%), przeciwpadaczkowe i przeciwparkinsonowskie (7,8%), przy czym opioidy często były łączone z innymi lekami, głównie benzodiazepinami.

Ograniczeniem badania jest fakt, że w około 25% przypadków nie określono rodzaju substancji powodującej zgon, w związku z tym udział poszczególnych leków w statystyce zgonów jest niedoszacowany. Poza tym kompletność danych może różnić się w zależności od regionu USA, z którego pochodzą.

Analiza potwierdza dominującą rolę opioidowych leków przeciwbólowych jako przyczyny zgonów spowodowanych przedawkowaniem leków, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi środkami. Zwraca także uwagę, że często przyczyną przedawkowania są leki psychotropowe, a pacjenci z chorobami psychicznymi mają większe ryzyko przedawkowania i niewłaściwego stosowania leków. Wskazany jest właściwy skrining i wykrywanie takich zaburzeń u chorych przewlekle leczonych przeciwbólowo i psychiatrycznie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 20 lutego 2013
Magdalena Piątkowska

TAGI:
0 replies on “Zgony z powodu przedawkowania leków – raport amerykański z 2010 roku”