Jak zmieniał się profil pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym

Marieke L. Fokkema i wsp – Population Trends in Percutaneous Coronary Intervention LINK: J Am Coll Cardiol 2013;61:1222

Na łamach Journal of the American College of Cardiology opublikowano wyniki analizy trendów populacyjnych w odniesieniu do przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych (PCI).

Autorzy przypominają, że od wprowadzenia PCI charakter procedury uległ zasadniczej zmianie.  Zdecydowały o tym między innymi takie elementy jak wprowadzenie do użytku stentów, początkowo niepowlekanych (BMS) a następnie uwalniających leki (DES). Co więcej, PCI stanowi obecnie zalecaną metodę leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), gdzie powoduje obniżenie śmiertelności. Coraz częściej PCI wykonuje się także w złożonych zmianach, takich jak choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Profil chorych poddawanych interwencjom ulega także modyfikacji ze względu na zmiany demograficzne. Obecnie PCI coraz częściej wykonuje się u starszych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, którzy byli wcześniej  często wykluczani z randomizowanych badań klinicznych. Zachodzące w “świecie rzeczywistym” zmiany należy uważnie obserwować, bowiem bez takiej wiedzy trudne będzie odnoszenie wyników codziennej pracy do rezultatów randomizowanych prób klinicznych.

Warto zatem zapoznać się z analizą Marieke L. Fokkema i wsp. obejmującą wszystkich chorych poddawanych po raz pierwszy PCI pomiędzy rokiem 1990 a 2010, zarejestrowanych w SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry). Łącznie analizie poddano dane 144,039 chorych.

W trakcie obserwacji  średni wiek  pacjentów wzrósł z 60.1±9.9 lat w latach 1990 –  1995 do 67.1± 11.2 lat w latach 2009- 2010. Odsetek chorych z niestabilną chorobą wieńcową i STEMI wzrósł odpowiednio z 27.4% oraz 6.2% do 47.7% oraz 32.5%. W późniejszych latach dużo częściej interwencjom poddawano chorych z cukrzycą i chorobą wielonaczyniową. 1-roczna śmiertelność zwiększyła się z 2.2% w latach 1990 – 1995 do 5.9% w latach 2009-2010. Po skorygowaniu danych dla wieku i wskazania wykazano jednak  spadek śmiertelności, przede wszystkim dla chorych ze STEMI.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 16 marca 2013
Magdalena Lipczyńska