Synergistyczna zależność pomiędzy częstością rytmu serca, wskaźnikami zapalenia a śmiertelnością sercowo-naczyniową

Bru0131u00b4ain Ou00b4 Hartaigh i wsp – Evidence of a synergistic association between heart rate, inflammation, and cardiovascular mortality in patients undergoing coronary angiography LINK: Eur Heart J 2013;34:932

Na łamach European Heart Journal ukazał się artykuł poświęcony synergistycznej zależności pomiędzy częstością rytmu serca, wskaźnikami zapalenia a  śmiertelnością sercowo-naczyniową.

Jego autorzy podkreślają we wstępie, że najnowsze obserwacje potwierdzają wielopoziomową interakcję pomiędzy systemowym zapaleniem a utrzymującą się tachykardią . Przykładowo, wzrost częstości rytmu serca zwiększa naprężenia w układzie naczyniowym, co poza zwiększeniem uszkodzenia śródbłonka zwiększa także jego przepuszczalność dla krążących mediatorów zapalnych. Dodatkowo, zaburzenia w autonomicznym układzie nerwowym mogą wpływać na progresję zarówno zapalenia jak i spoczynkowej częstości rytmu serca. Pobudzanie efferentnych włókien nerwu błędnego powoduje nie tylko normalizację tachykardii ale także, jak sugerują wyniki badań eksperymentalnych, poprzez szlaki cholinergiczne, hamuje zapalenie.  Wiele danych wskazuje również na prozapalny wpływ aktywności współczulnej promujący dysfunkcję śródbłonka I progresję miażdżycy.

Warto zatem w przedstawionym wyżej kontekście przyjrzeć się analizie danych pochodzących z badania LUdwigshafen RIsk and Cardiovascular Health (LURIC).   Wzięło w nim udział 3267 osób w wieku 18–95 lat, skierowanych na badanie koronarograficzne. Na wielomarkerowy wskaźnik zapalenia składały się wyniki oznaczeń poziomów: interleukiny-6, białka C-reaktywnego, osoczowego amyloidu A, liczba neutrofili oraz poziom fibrynogenu.

W trakcie prospektywnej obserwacji 29 940 osobo-lat, odnotowano 546 (17%) zgonów sercowo-naczyniowych. Co istotne, widoczny był synergistyczny wpływ aktywności zapalnej i zwiększonej częstości rytmu serca. W przypadku śmiertelności sercowo-naczyniowej, osoby z najwyższego kwartyla aktywności zapalnej notowały niewielki wzrost ryzyka, jeśli spoczynkowa częstość rytmu serca wynosiła poniżej 75 uderzeń na minutę (1.84 (1.31–2.57; P<0.0001. Ryzyko okazało się znacznie wyższe u chorych z częstością rytmu serca w spoczynku równą lub wyższą od 75 uderzeń na minutę (7.50; 3.21–17.50; P<0.0001).  A zatem, jak podsumowują autorzy, tachykardia wydaje się znacznie zwiększać ryzyko związane z występowaniem procesów zapalnych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 21 marca 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Synergistyczna zależność pomiędzy częstością rytmu serca, wskaźnikami zapalenia a śmiertelnością sercowo-naczyniową”