Suplementacja wapnia a choroby układu sercowo-naczyniowego

Are Calcium Supplements Harmful to Cardiovascular Disease? – Are Calcium Supplements Harmful to Cardiovascular Disease? LINK: Susanna C. Larsson

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazał się komentarz Susanny C. Larsson dotyczący pracy Xiao i wsp. poświęconej zależności pomiędzy suplementacją wapnia a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Problem ma istotne znaczenie, bowiem wapń  jest powszechnie stosowany w leczeniu osteoporozy. Larsson przypomina, że w meta-analizie 29 randomizowanych prób klinicznych jego podawanie związane było z 12% zmniejszeniem ryzyka złamań. Dodatkowo wiele danych wskazuje na związek pomiędzy odpowiednią podażą wapnia a niższym ryzykiem raka jelita grubego.  Postulowano również jego rolę w ograniczaniu ryzyka sercowo-naczyniowego.

Do chwili obecnej nie przeprowadzono randomizowanego badania oceniającego wpływ wapnia na chorobowość lub śmiertelność sercowo-naczyniową,  ale dostępne są wtórne analizy prac prowadzonych w innym celu. Na uwagę zasługują analizy danych pochodzących z Women’s Health Initiative Calcium/Vitamin D Supplementation Study (WHI CaD Study). Wykazano w nich bowiem, że suplementacja wapnia i witaminy D (1 g wapnia i 400 IU witaminy D dziennie) zwiększała ryzyko zawału serca, rewaskularyzacji i udaru mózgowego o 15% do 22%. Co więcej, w meta-analizie 8 randomizowanych badań klinicznych (w tym WHI CaD Study) suplementacja wapnia zwiększała ryzyko zawału serca o 24% (95% CI, 7%-45%) a udaru o 15% (95% CI, 3%-27%).

Wyniki Xiao ai wsp. (National Institutes of Health – AARP Diet and Health Study) potwierdzają wcześniejsze obserwacje. W tym dużym kohortowym badaniu z udziałem 219 059 mężczyzn i 169 170 kobiet w 12-letniej obserwacji wykazano, że spożycie dużych ilości wapnia wiązało się z istotnym 20% (95% CI, 5%-36%) wzrostem śmiertelności sercowo-naczyniowej u mężczyzn. A zatem także NIH-AARP Diet and Health Study wskazuje, że suplementacja wapnia może mieć niekorzystny wpływ na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Zdaniem autorki komentarza, niezbędne są  duże, prospektywne randomizowane badania oceniające korzyści i ryzyko suplementacji wapnia.  Przed uzyskaniem ich wyników bezpieczną alternatywą  wydaje się spożywanie produktów zawierających duże ilości wapnia, jak odtłuszczone  produkty mleczne, rośliny strączkowe,  zielone warzywa liściaste.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 22 kwiet nia 2013
Magdalena Lipczyńska