Jaka metoda rewaskularyzacji naczyń wieńcowych u chorych na cukrzycę?

S.G. Ellis – Coronary revascularization for patients with diabetes LINK: J Am Coll Cardiol 2013;61:817

Na łamach Journal of the American College of Cardiology jeden z komentarzy redakcyjnych poświęcono metodom rewaskularyzacji, jakie powinniśmy stosować u chorych na cukrzycę z wielonaczyniową chorobą wieńcową .

Współczesne osiągnięcia kardiologii inwazyjnej z możliwością zastosowania stentów powlekanych lekami oraz nowoczesna terapia przeciwpłytkowa miały zrównać możliwości tej formy terapii z chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej. Czy w szczególnej grupie chorych jaką są pacjenci z cukrzycą można te metody rewaskularyzacji traktować jako równoważne?

Zebrane i przedstawione w komentarzu wyniki badań klinicznych wskazują, że w leczeniu choroby wielonaczyniowej u chorych na cukrzycę należy preferować wykonanie zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego. W jednej z metaanaliz  u chorych na cukrzycę pomostowanie aortalno-wieńcowe kojarzyło się z istotnie mniejszą 8-letnią śmiertelnością całkowitą (w porównaniu z angioplastyką balonowa lub  angioplastyką z implantacją stentu):22% vs 34%. Niedawno prezentowane wyniki badania FREEDOM również wskazują na większe korzyści z pomostowania aortalno-wieńcowego u chorych na cukrzycę.

W tym samym numerze JACC opublikowano wyniki badania VA CARDS (Percutaneous coronary intervention versus coronary bypass surgery in United States veterans with diabetes). U chorych na cukrzycę, śmiertelność po okresie dwuletniej obserwacji była istotnie mniejsza w grupie CABG w porównaniu z grupą angioplastyki z implantacją stentu (5% vs 21%). Siła statystyczna badania nie była jednak dostateczna, aby wyciągać jednoznaczne konkluzje.

Niezależnie od powyższych wyników, w grupie chorych na cukrzycę decyzja o formie leczenia u chorych na cukrzycę, zaawansowanych i wielonaczyniowych postaci choroby niedokrwiennej serca, powinna być indywidualizowana w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 26 lutego 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Jaka metoda rewaskularyzacji naczyń wieńcowych u chorych na cukrzycę?”