Dbanie o zdrowie i styl życia pracowników opieki zdrowotnej – czy sami praktykują to, co propagują?

Benjamin K. I. Helfand, Kenneth J. Mukamal – Healthcare and Lifestyle Practices of Healthcare Workers: Do Healthcare Workers Practice What They Preach? LINK: JAMA Intern Med 2013;173:242

Pracownicy opieki zdrowotnej reprezentują istotną grupę dla badań indywidualnych zachowań zdrowotnych, ponieważ posiadają większą niż przeciętna wiedzę na temat zdrowia i służą jako przykład dla pacjentów.

Badanie BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System) przeprowadzono drogą telefoniczną przez Centrum Kontroli Chorób i Prewencji w 2008 i 2010 roku. Do prezentowanej analizy włączano wszystkich respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie: „Czy część Pani/Pana podstawowej pracy stanowi bezpośrednia opieka nad pacjentem?”. Analizowano zachowania prozdrowotne oraz czynniki stylu życia. W badaniu BRFSS wzięło udział 260 558 osób w tym 21 380 pracowników ochrony zdrowia.

Jak przewidywano, w porównaniu z osobami niezwiązanymi z opieką zdrowotną, analizowana grupa charakteryzowała się bardziej pożądanym zachowaniem w niektórych aspektach: posiadania osobistego lekarza, kontroli stanu zdrowia w ciągu ostatnich dwóch lat, aktywności fizycznej w ostatnich 30 dniach i niespożywania nadmiernych ilości alkoholu w ostatnim okresie przed badaniem.

Jednakże dla wielu ocenianych zachowań i czynników stylu życia nie wykazano różnic – obserwacja ta dotyczyła m.in. wykonywania testu Papanicolaou, wizyt u stomatologa, wykonywania kolonoskopii/sigmoidoskopii, występowania nadwagi lub otyłości, jazdy samochodem pod wpływem alkoholu i bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, palenia tytoniu, zachowań ryzykownych dla zakażenia HIV i częstości poparzeń słonecznych. Co zaskakujące, kobiety pracujące w ochronie zdrowia częściej nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat.

Autorzy pracy wskazują na ograniczenia badania BRFSS, tj. informacje podawane przez samych ankietowanych bez możliwości ich weryfikacji,  a wśród pracowników ochrony zdrowia brak danych dotyczących konkretnych profesji (lekarz, pielęgniarka itp.) Podkreślają jednak, iż jest to pierwsze badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Amerykanów, które pokazało, że pracownicy opieki zdrowotnej często nie postępują zgodnie z propagowanymi przez siebie regułami.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 11 lutego 2013
Ewa Kowalik

0 replies on “Dbanie o zdrowie i styl życia pracowników opieki zdrowotnej – czy sami praktykują to, co propagują?”