Oporne nadciśnienie tętnicze – rozpoznawanie i epidemiologia

Pantelis A. Sarafidis – Resistant hypertensionu2014its identification and epidemiology LINK: Nature Reviews Nephrology 2013;9:51

Na łamach Nature Reviews Nephrology ukazała się praca Pantelisa A. Sarafidisa i wsp. dotycząca opornego nadciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą chorobą przewlekłą w krajach rozwiniętych i dotyczy około 25-30% dorosłych. Jest ono znanym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej, niewydolności serca i udaru mózgu oraz progresji przewlekłej choroby nerek, a niekontrolowane nadciśnienie jest przyczyną około 7 milionów zgonów i 64 milionów lat życia w niepełnosprawności rocznie.

Aktualna definicja nadciśnienia opornego określa je jako niepowodzenie w leczeniu (czyli wartości ciśnienia powyżej 140/90 lub 130/80 mm Hg u chorych z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek) pomimo przyjmowania przez chorego przynajmniej trzech leków w maksymalnych tolerowanych dawkach, w tym diuretyku. Wzrastająca częstość występowania otyłości i nadciśnienia tętniczego w populacji spowodowała znaczny wzrost zainteresowania tym problemem w ostatniej dekadzie.

W ciągu ostatnich dwóch lat w dużych badaniach populacyjnych, takich jak US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) oceniano częstość występowania opornego nadciśnienia oraz czynniki ryzyka. Wyniki wskazują na to, że w USA problem ten dotyczy 8-12% dorosłych chorych z nadciśnieniem tętniczym, czyli około 6-9 milionów ludzi. Oporne nadciśnienie częściej występuje u osób w wieku powyżej 55 lat, rasy czarnej, z wysokim BMI, z cukrzycą lub przewlekłą chorobą nerek .

Wzrastająca częstość występowania opornego nadciśnienia stoi niejako w sprzeczności z obserwowaną poprawą kontroli ciśnienia w całej populacji. Dla oceny rzeczywistej częstości występowania opornego nadciśnienia tętniczego niezbędne są zatem dalsze analizy mające na celu wykluczenia efektu „białego fartucha” i pseudoopornego nadciśnienia. Na pewno jednostka ta wymaga coraz większej uwagi lekarzy, także ze względu na ciągle wzrastającą częstość występowania otyłości.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2013
Magdalena Piątkowska