Mieszkańcy USA żyją krócej w porówaniu z innymi krajami – raport

Bridget M. Kuehn i wsp – US Longevity Falls Short vs That of Peer Countries LINK: JAMA 2013;309:534

Na łamach JAMA ukazała się praca Bridget M. Kuehn dotycząca stanu zdrowia mieszkańców USA.

Pomimo, że wydatki na ochronę zdrowia w USA są wyższe niż w innych krajach, zgodnie z najnowszym raportem National Research Council (http://tinyurl.com/a4yzn3o), Amerykanie żyją krócej niż mieszkańcy innych krajów rozwiniętych.

W analizie porównano dane dotyczące stanu zdrowia i zgonów mieszkańców USA i 16 innych krajów, m.in. Australii, Austrii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i Japonii. Stwierdzono, że oczekiwana długość życia Amerykanów jest niższa niż mieszkańców prawie wszystkich porównywanych państw, także w grupach o wysokim dochodzie i poziomie wykształcenia. W USA jednak dłużej żyły osoby, które już osiągnęły 75 lat życia.

Niepokojący jest fakt, że USA mają najwyższy współczynnik umieralności niemowląt oraz znacznie mniej dzieci dożywa tam piątego roku życia. Najczęstszą przyczyną zgonów dzieci i młodych dorosłych są przemoc i wypadki, zgony z powodu aktu przemocy występują tam siedem razy częściej, a z powodu postrzału z broni palnej – 20 razy częściej niż w innych krajach. Wśród amerykańskich nastolatków jest najwięcej ciąż i dużo wyższe prawdopodobieństwo chorób przenoszonych drogą płciową. Amerykanie są również drugim co do częstości krajem jeśli chodzi o zakażenia HIV i pierwszym w zapadalności na AIDS. Stwierdzono tam także najwyższy wskaźnik otyłości i cukrzycy wśród dorosłych powyżej 20. roku życia.

Być może częściowo różnice te wynikają z różnych uwarunkowań kulturalnych i społecznych. Inne kraje inwestują więcej środków w programy społeczne poprawiające zdrowie i wpływające na długość życia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 13 lutego 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Mieszkańcy USA żyją krócej w porówaniu z innymi krajami – raport”