Ryzyko rodzinne wystąpienia nowotworów w młodszym i starszym wieku – prospektywne badanie kohortowe

E Kharazmi i wsp – Familial risk of early and late onset cancer: nationwide prospective cohort study LINK: BMJ 2012; 345 .e8076 (dostępny pełen tekst)

Uważa się, że nowotwory ujawniające się we wcześniejszym wieku są bardziej związane z czynnikami genetycznymi.  Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworu pozostaje wiek. Nie do końca wiadomo jednak, czy czynniki genetyczne mają rzeczywisty związek z wystąpieniem nowotworów w podeszłym wieku.

Na łamach British Medical Journal ukazała się praca E. Kharazmi i wsp. dotycząca ryzyka rodzinnego wystąpienia nowotworów w młodszym i starszym wieku. Jej celem była analiza, czy uwarunkowania rodzinne dotyczą tylko przypadków występującym w młodszym wieku oraz czy nowotwór rozpoznany u rodziców w wieku starszym jest również związany z większym ryzykiem rozwoju nowotworu w kolejnym pokoleniu.

Do prospektywnego badania kohortowego włączono wszystkich Szwedów urodzonych po roku 1931 i ich biologicznych rodziców. Grupa badana liczyła ponad 12,2 miliona uczestników, u których stwierdzono ponad 1,1 miliona przypadków nowotworów o pierwotnym umiejscowieniu. Głównym punktem końcowym była ocena ryzyka rodzinnego wystąpienia nowotworu w zależności od wieku jego ujawnienia się.

Najwyższe ryzyko rodzinne stwierdzono u potomstwa rodziców, którzy mieli nowotwór w młodym wieku. Największe obciążenie wykazano dla raka okrężnicy i odbytnicy, płuca, piersi, prostaty, dróg moczowych, czerniaka, raka płaskonabłonkowego skóry i chłoniaków nieziarniczych. Ryzyko obserwowano jednak nawet gdy rodzice w momencie rozpoznania nowotworu mieli 70-79 lub 80-89 lat.

W badaniu wykazano zatem istnienie większego ryzyka raka u potomstwa rodziców, u których choroba nowotworowa wystąpiła w młodszym, jak i starszym wieku. Nowotwory  rodzinnie uwarunkowane mogą ujawniać się w młodszym, jak i starszym wieku.

Opracowane na podstawie: BMJ / 20 grudnia 2012
Magdalena Piątkowska

TAGI:
0 replies on “Ryzyko rodzinne wystąpienia nowotworów w młodszym i starszym wieku – prospektywne badanie kohortowe”