Czy profesjonaliści medyczni prowadzą bardziej prozdrowotny tryb życia – badanie ankietowe

Benjamin K. I. Helfand, Kenneth J. Mukamal – Healthcare and Lifestyle Practices of Healthcare Workers: Do Healthcare Workers Practice What They Preach? LINK: JAMA Intern Med. 2013;173(3):242

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazał się krótki artykuł poświęcony zachowaniom zdrowotnym pracowników ochrony zdrowia. Jego autorzy – Helfand i Mukamal –  wykorzystali w analizie wyniki prowadzonego przez ośrodki CDC (Centers for Disease Control and Prevention) corocznego telefonicznego badania ankietowego Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS).

Badacze włączyli do analizy dane osób, które pozytywnie odpowiedziały na pytanie  „czy w Państwa przypadku część rutynowej pracy zawodowej stanowi bezpośrednia opieka nad chorymi?” Badana populacja obejmowała 21 380 pracowników opieki zdrowotnej.

Zgodnie z oczekiwaniami częściej od innych ankietowanych mieli oni osobistego lekarza (względne ryzyko braku lekarza 0.76, 95% CI 0.69-0.84), byli na badaniach kontrolnych w ciągu ostatnich 2 lat (względne ryzyko braku badań 0.88, 95% CI 0.81-0.96), ćwiczyli w ciągu ostatnich 30 dni (względne ryzyko braku ćwiczeń 0.83, 95% CI 0.77-0.89), i nie pili dużych ilości alkoholu w ostatnim okresie (0.76; 95% CI 0.66-0.88).

W przypadku innych zachowań prozdrowotnych nie odnotowano jednak istotnych różnic. Dotyczyło to m.in. testów Papanicolaou, wizyt u dentysty, badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nadwagi lub otyłości, jazdy pod wpływem alkoholu,  zapinania pasów bezpieczeństwa czy też palenia papierosów. Co zadziwiło badaczy, kobiety pracujące w ochronie zdrowia dużo częściej informowały o niewykonywaniu mammografii w ciągu ostatnich 2 lat.

W podsumowaniu Helfand i Mukamal podkreślają, że zgodnie z ich stanem wiedzy było to pierwsze ogólnonarodowe amerykańskie badanie poświęcone tym aspektom zachowania pracowników ochrony zdrowia i, jak się okazało,  pracownicy ci  w dużej mierze “nie praktykują tego co propagują.”

Opracowane na podstawie: Internet / 11 lutego 2013
Magdalena Lipczyńska