Badanie ADVANCE- nowe dane o prewencji nefropatii

V. Perkovic i wsp – Intensive glucose control improves kidney outcomes in patients with type 2 diabetes LINK: Kidney International 2013; 83, 517 (dostępny pełen tekst)

Nie ustają analizy badania ADVANCE, w którym w jednym z ramion oceniano wpływ intensywnej terapii hipoglikemizującej opartej o długodziałający preparat gliklazydu na ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy.

Na łamach Kidney International przedstawiono wyniki tego badania w odniesieniu do ryzyka wystąpienia powikłań nerkowych. Do pięcioletniego badania randomizowano ponad 11 tysięcy pacjentów z cukrzycą typu 2, w wieku średnio 65 lat. Wyjściowo wartość eGFR <60 ml/min stwierdzano u 19%, mikroalbuminurię u 26%, a makroalbuminurię u około 4% badanych. W grupie intensywnej terapii hipoglikemizującej pod koniec próby klinicznej poziom HbA1c był średnio o 0,67% niższy w porównaniu z grupą leczoną konwencjonalnie.

Intensywna terapia cukrzycy typu 2 zmniejszała ryzyko schyłkowej niewydolności nerek o 65% (odpowiednio 7 zdarzeń w grupie intensywnej i 20 w grupie konwencjonalnej). Zmniejszyło się ryzyko wystąpienia mikroalbuminurii o 9%, a makroalbuminurii o 30%. Ponadto stwierdzono 10% redukcję ryzyka progresji mikroalbuminurii i 15% szansę regresji mikroalbuminurii. Nie zaobserwowano natomiast istotnego statystycznie zmniejszenia  ryzyka zgonu nerkowego i podwojenia poziomu kreatyniny.

Wynik badania wpisują się korzystnie w możliwość prewencji schyłkowej niewydolności nerek w ramach stosowania intensywnej doustnej terapii hipoglikemizującej. Zmniejszenie ryzyka rozwoju tego typu powikłania obserwowano po dwóch latach stosowania intensywnego leczenia hipoglikemizującego. Istotna pod względem porównawczym wydaje się obserwacja poczyniona u chorych na cukrzycę typu 1, w której stwierdzono regresję nefropatii cukrzycowej po długotrwałym (ponad 5 lat ) okresie normalizacji glikemii osiągniętej dzięki transplantacji trzustki.

Badanie ADVANCE potwierdza szansę redukcji liczby dializowanych na cukrzycę typu 2 dzięki optymalnej i intensywnej kontroli glikemii w grupie pacjentów chorych leczonych doustnie.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Badanie ADVANCE- nowe dane o prewencji nefropatii”