Globalne wskaźniki zapadalnośći i chorobowosci z powodu dużej depresji – metaanaliza

A. J. Ferrari i wsp – Global variation in the prevalence and incidence of major depressive disorder: a systematic review of the epidemiological literature LINK: Psychological Medicine 2013;43:471

Określenie globalnych wskaźników epidemiologicznych dotyczących depresji jest trudne z powodu dużego zróżnicowania dostępnych danych. Autorzy   pracy zamieszczonej w Psychological Medicine postawili sobie za cel przedstawienie  wskaźników  chorobowości i zapadalności na dużą depresję (Major Depressive Disorder, MDD) zgodnie z klasyfikacją DSM-IV-TR,  z uwzględnieniem potencjalnych wypaczeń wyników oraz heterogeniczności danych.

Przeprowadzono systematyczny przegląd piśmiennictwa  z baz  Medline, PsycINFO and EMBASE  i zidentyfikowano 116 prac dotyczących chorobowości oraz 4 prace dotyczące zapadalności, spełniające kryteria wyszukiwania, które włączono do meta-analizy.

Globalny wskaźnik chorobowości punktowej (point prevalence), określający odsetek osób chorych w populacji w określonym momencie, oceniono na  4.7%, dla kobiet i mężczyzn wskaźniki te wyniosły odpowiednio 5,9% i 3,8%.

Wskaźniki chorobowości w ciągu roku wyniosły dla kobiet i mężczyzn 7,2% i 3,9%, a wskaźniki zapadalności rocznej 3,4% i 2,7%.

Autorzy podkreślają, że większość analizowanych badań przeprowadzono w populacji Zachodniej Europy i Ameryki Północnej,  niewiele  natomiast w krajach o niskim i średnim poziomie życia. Dane epidemiologiczne były też w dużym stopniu zależne od przyjętej metodologii poszczególnych badań

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2013
Marcin Sokołowski