Polypill – czy nadszedł już czas?

Caroline Nguyen i Angela Cheng-Lai – The polypill a potential global solution to cardiovascular disease LINK: Cardiology in Review 2013;21:49

Z danych podawanych przez WHO (World Health Organisation) wynika, że choroby sercowo-naczyniowe CSN)  są nadal i pozostaną w najbliższych latach zasadniczą przyczyną zgonów,  a także niepełnosprawności na świecie. Stąd takie znacznie ma poszukiwanie ogólnoświatowej strategii, która przyczyniłaby się do zmniejszenia tego problemu.

W Cardiology in Review ukazał się artykuł poglądowy poświęcony koncepcji polypill. Jak podają autorzy już w 2002 roku Wald i Law zaproponowali polypill jako środek mający stanowić rozwiązanie dla globalnej epidemii chorób układu krążenia. Zgodnie z tą koncepcją polypill ma być preparatem złożonym ze środków stosowanych w prewencji CSN, takich jak statyny, diuretyki, beta blokery lub inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę.  Strategia taka ma umożliwić nowoczesne leczenie i uprościć terapię.

Wydaje się , że takie podejście może przyczynić się nie tylko do poprawy współpracy pacjentów, ale również poprawić dostępność leków w rejonach o gorszym standardzie  ochrony zdrowia. Wald i Law twierdzili, że nowa koncepcja prewencji CSN u osób powyżej 55 roku życia powinna przyczynić się do redukcji incydentów wieńcowych oraz udarów mózgu o 80%.

Obecnie dysponujemy jedynie wycinkowymi danymi co do skuteczności tego typu leczenia, a większość badań jeszcze się nie zakończyła. Takie preparaty dostępne są na razie jedynie  w Indiach i Stanach Zjednoczonych. W większości opublikowanych dotychczas badań wykazano, że polypill nie jest gorszym lekiem niż poszczególne preparaty stosowane oddzielnie, przy podobnym profilu tolerancji.

Zdaniem autorów doniesienia polypill ma szereg potencjalnych korzyści wynikających z prostoty stosowania, a tym samym poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich, a także niższych  kosztów produkcji. Należy podkreślić, że głównymi przyczynami nieprzyjmowania leków są obawy co do ilości tabletek i skomplikowane schematy dawkowania, czego unika się w tym przypadku. Dodatkowo składnikami preparatu będą środki o udokumentowanym korzystnym działaniu.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na brak danych o wpływie złożonej tabletki na rokowanie, a co się z tym wiąże także na potencjalne trudności przy rejestracji preparatów.  Innym ograniczeniem mogą być trudności z wyprodukowaniem stabilnej postaci leku, bez niekorzystnych interakcji poszczególnych składników. Dodatkowo brak możliwości dostosowywania dawki  lub zamiany poszczególnych składników może być trudny do zaakceptowania przez lekarzy. Innym potencjalnie negatywnym oddziaływaniem może być postrzeganie polypill jako zamiennika zdrowego trybu życia przez pacjentów.

Niemniej jednak autorzy opracowania uważają, że polypill stwarza unikalne możliwości dla opieki zdrowotnej. Konieczne jest jednak prowadzenie dalszych badań, których wyniki mogą znacząco zmienić wskaźniki zdrowotne światowej populacji.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Polypill – czy nadszedł już czas?”