Poziom witaminy D u zdrowych dzieci i dorosłych z różnych regionów świata – niedostatek danych

D.A. Wahl i wsp – A global representation of vitamin D status in healthy populations LINK: Arch Osteoporos 2012;7:155

Na łamach Archieves of Osteoporosis ukazała się praca D.A. Wahla i wsp. dotycząca poziomu witaminy D u zdrowych dzieci i dorosłych z różnych regionów świata.

Zawartość witaminy D w organizmie człowieka zależy od czynników genetycznych, geograficznych, trybu życia, ekspozycji na światło słoneczne, stosowania filtrów przeciwsłonecznych, nawyków żywieniowych, suplementacji witamin i pigmentacji skóry. Witamina ta jest niezbędna w rozwoju kośćca w wieku młodzieńczym i prawidłowego funkcjonowania kości w wieku dorosłym. Niedobór witaminy D związany jest ze zmniejszoną gęstością kości i ryzykiem rozwoju osteoporozy.

Autorzy przeszukali PubMed/Medline i EMBASE pod kątem publikacji z lat 1990-2011 dotyczących średniej lub mediany zawartości witaminy D (25(OH)D) w osoczu lub surowicy dorosłych i dzieci, niezależnie od zastosowanej metody oznaczania. Analiza powstała z inicjatywy International Osteoporosis Foundation. Kryteria włączenia spełniło 200 badań przekrojowych lub populacyjnych z 46 krajów, z czego 42 zostały uznane za reprezentatywne. 48% badań pochodziło z krajów Europy.

Autorzy przedstawili w formie graficznej na mapie świata oraz w tabelach zawartość witaminy D (od koloru zielonego – poziom >75 nmol/L, do czerwonego – poziom <25 nmol/L). U dzieci, brak danych dotyczył znacznej części Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej, Europy i Azji. U dorosłych niewystarczające informacje zebrano z krajów Ameryki Środkowej, większości państw Ameryki Południowej i Afryki.

U dzieci, jeśli dane istniały,  w wielu regionach średni poziom witaminy D był niższy niż 50 nmol/L (Kanada, Chiny, Indie, Polska), czyli poniżej progu rekomendowanego przez amerykański Institute of Medicine.

Wyniki tej analizy wskazują na znaczne braki w danych dotyczących pokrycia zapotrzebowania na witaminę D u dzieci oraz mniejsze, ale znaczące braki danych u dorosłych. Wyniki badania powinny pomóc organizacjom zdrowia publicznego w ocenie niedoborów witaminy D w populacji.

Opracowane na podstawie: Internet / 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Poziom witaminy D u zdrowych dzieci i dorosłych z różnych regionów świata – niedostatek danych”