Palenie papierosów wśród pacjentów hospitalizowanych

Steven A. Schroeder – Smoking Among Hospitalized Patients: Another Opportunity to Improve Patients’ Health LINK: Arch Int Med 2012

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazał się komentarz Stevena A. Schroedera dotyczący rozpowszechnienia palenia papierosów wśród pacjentów hospitalizowanych.

Od dłuższego czasu istnieją ograniczenia dotyczące palenia w szpitalach. Juz w  1992 w USA wprowadzono całkowity zakaz palenia i zaprzestano sprzedaży wyrobów tytoniowych w placówkach ochrony zdrowia.  Później powszechnie dostępne stały się środki wspomagające rzucenie palenia.   Niestety, nadal wielu palaczy znajduje sposób na to, aby palić podczas pobytu w szpitalu.

W pracy Regana i wsp. stwierdzono, że w latach 2007-2010 w grupie badanej 5399 palaczy, podczas hospitalizacji paliło 18,4%. Nastąpił więc nieznaczny spadek odsetka palących w szpitalu – w analizie opublikowanej w 2000 roku wynosił on 25%. Czynniki związane z mniejszą częstością palenia podczas hospitalizacji obejmowały pobyt w miesiącach zimowych, wiek powyżej 50. roku życia, przyjęcie do oddziału kardiologicznego oraz wola zaprzestania palenia. Częściej palili natomiast chorzy dłużej przebywający w szpitalu i ci z udokumentowanym silnym uzależnieniem nikotynowym,

Pomiędzy oboma badanymi okresami lat odnotowano znaczący wzrost stosowania nikotynowej terapii zastępczej u hospitalizowanych palaczy – z 5% w 1995 roku do 62% w latach 2007-2010,  co może być przyczyną obserwowanego spadku odsetka palących w szpitalach. Zdaniem autora komentarza, jako dalsze kroki szpitale powinny zlikwidować palarnie na zewnątrz budynków, co będzie jasnym przesłaniem, zarówno dla pacjentów, jak i palących pracowników. Regan i wsp. zalecają również, aby przy przyjęciu zaznaczać informację dotyczącą palenia tytoniu w kartotece chorego, co będzie informacją dla personelu, że może on potrzebować pomocy w walce z nałogiem. W każdym szpitalu powinien zostać stworzony zespół leczący uzależnienie od tytoniu, składający się między innymi z pielęgniarek, pulmonologów, farmaceutów i psychologów. . Wyniki badania Regana i wsp. powinny pomóc szpitalom we wprowadzaniu rozwiązań wspomagających rzucanie palenia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 26 listopada 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Palenie papierosów wśród pacjentów hospitalizowanych”