Inhibitor konwertazy angiotensyny z blokerem kanału wapniowego w terapii nadciśnienia tętniczego w opinii ekspertów

Josep Redon, Peter RA Trenkwalder i Vivencio Barrios – Efficacy of combination therapy with angiotensin-converting enzyme inhibitor and calciumchannel blocker in hypertension LINK: Expert Opin. Pharmacother 2012 online

Nadciśnienie tętnicze należy do głównych czynników ryzyka zachorowania na udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek czy też upośledzenia funkcji poznawczych. W leczeniu  w większości przypadków konieczne jest stosowanie złożonej farmakoterapii (co najmniej dwóch leków), co poprawia kontrolę ciśnienia tętniczego w porównaniu z monoterapią.

W Expert Opinion on Pharmacotherapy ukazała się praca poglądowa poświęcona ocenie skuteczności  połączenia inhibitora konwertazy angiotensyny (ACEI) z blokerem wapniowym (Cabl). Na podstawie  przeglądu systematycznego piśmiennictwa wybrano wyjściowo 38 eksperymentów klinicznych poświęconych pacjentom z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, poddanych politerapii, z których w 12 stosowano połączenie ACEI i Cabl. Do ostatecznego omówienia wybrano 3 badania:  ASCOT BPLA – The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Blood Pressure Lowering Arm study, ACCOMPLISH The Avoiding Cardiovascular Events Through Combination Therapy in Patients Living With Systolic Hypertension study i Syst-EUR The Systolic Hypertension in Europe Trial.

Okres obserwacji w tych próbach wynosił od 24 do 72 miesięcy. W badaniach tych porównywano odpowiednio połączenia peryndoprylu/amlodypiny  z atenololem/tiazydem , amlodypiny/benazeprilu z benazperilem/tiazydem oraz enalaprilu/nitrendypiny z nitrendypiną. We wszystkich tych badaniach obserwowano 16-42% redukcję incydentów sercowo-naczyniowych dla terapii ACEI/Cabl w porównaniu z terapią referencyjną. Także w grupie chorych z cukrzycą ryzyko wystąpienia punktu końcowego było istotnie niższe dla połączenia ACEI/Cabl.

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że terapia złożona składająca się z połączenia ACEI/Cabl  jest doskonałą opcją terapeutyczną w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, oferując poza działaniem hipotensyjnym także dodatkowy efekt kardioprotekcyjny.

Opracowane na podstawie: Internet / 30 listopada 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Inhibitor konwertazy angiotensyny z blokerem kanału wapniowego w terapii nadciśnienia tętniczego w opinii ekspertów”