Przewlekła choroba nerek – znaczenie kliniczne w wieku podeszłym

I.H. de Boer – Chronic kidney diseaseu2014a challenge for all ages LINK: JAMA. 2012;308:2401

Nowa definicja przewlekłej choroby nerek zmieniła jej epidemiologię. W populacji osób mieszkających w USA częstość przewlekłej choroby nerek szacowana jest na 13,1%, a w podgrupie dorosłych powyżej 70 roku życia, częstość tę określono na ponad 45%.

Na łamach Journal of The American Medical Association (JAMA) w komentarzu redakcyjnym podsumowano zagadnienie przewlekłej choroby nerek   jako czynnika rokowniczego. Szczególnie skoncentrowano się na znaczeniu przewlekłej choroby nerek w wieku podeszłym. Czy malejąca i niższa z wiekiem wartość wskaźnika GFR ma takie samo znaczenie u młodszych i starszych osób? Czy niskie wartości wskaźnika GFR powyżej 70 roku życia nie są jedynie odzwierciedleniem fizjologii starzenia się?

Na przedstawione wyżej pytania można odpowiedzieć dzięki badaniu prowadzonemu w ramach CKD Consortium Project, w którym na podstawie baz danych z 46 kohort można było ocenić wpływ przewlekłej choroby nerek na losy ponad 2 mln badanych. Na tej podstawie oszacowano wskaźniki śmiertelności w analizie wieloczynnikowej dla GFR 45 ml/min/1.73 m2 w odniesieniu do GFR wynoszącego 80 ml/min/1.7 3m2.

Dla grup wiekowych 18-54, 55-64 i 65 -74, oraz powyżej 75 lat, oznaczało to dla niższych wartości wskaźnika GFR o odpowiednio: 9,0, 12,2 i 13,3 i 27,2 więcej zgonów na 1000 osobolat obserwacji. Tempo progresji do schyłkowej niewydolności nerek z kolei nie potwierdzało gorszego rokowania dla osób w wieku podeszłym. Jak sugerują to autorzy może to być spowodowane większymi wskaźnikami śmiertelności w tej grupie wiekowej. Wskaźniki progresji do schyłkowej niewydolności nerek dla osób w wieku podeszłym wynoszą  9,8 na 1000 osobolat, podczas gdy wskaźniki śmiertelności  wynoszą 85/1000 osobolat.

Uzyskane dane pozwalają uznać przewlekłą chorobę nerek jako jeden z ważniejszych czynników decydujących o rokowaniu osób w wieku podeszłym. Największy wpływ przewlekła choroba nerek wywiera na śmiertelność zależną od chorób układu sercowo-naczyniowego. Niestety nie przeprowadzono badań, które określiłyby jak w tej konkretnej sytuacji postępować, by zredukować to ryzyko. Leczenie nadciśnienia tętniczego, terapia inhibitorami konwertazy angiotensyny, leczenie dyslipidemii, optymalne leczenie cukrzycy powinny być indywidualizowane i potencjalnie mają największe znaczenie w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego i zależnych od nich zgonów w przewlekłej chorobie nerek.

Opracowane na podstawie: JAMA / 12 grudnia 2013
Marek Kowrach