Agomelatyna w leczeniu depresji w wieku starszym

J. Luzny – Agomelatine in elderly u2013 finally a patient friendly antidepressant in psychogeriatry? LINK: Actas Esp Psiquiatr 2012;40:304 (dostępny pełen tekst)

W piśmiennictwie pojawiło się doniesienie kliniczne poświęcone leczeniu epizodu dużej depresji u osób starszym w wieku (65 i wiecej lat)  z zastosowaniem agomelatyny.

Depresja dotyka według szacunków od 10%-40% osób w starszym wieku. Często nie jest właściwie rozpoznawana, co zależy od błędnej interpretacji zgłaszanych objawów (anhedonia, zaburzenia snu, płaczliwość, apatia) lub dominujących problemów wynikających ze schorzeń somatycznych.

Leki przeciwdepresyjne często same wywołują objawy niepożądane lub wchodzą w interakcje z pozostałymi przyjmowanymi lekami.  Zastosowanie nowego leku, o nowych mechanizmach działania- agomelatyny może ułatwić podjęcie decyzji, jeżeli efektywność i skutki uboczne tego preparatu będą korzystne z punktu widzenia pacjenta. Agomelatyna zwykle podawana jest wieczorem w dawce 25-50 mg 2 godziny przed snem i poprzez agonistyczne działania wobec receptorów dla melatoniny (MT1, MT2,MT3) i anatgonistyczne wobec receptorów serotoninowych 5-HT2C wywiera działanie przeciwdepresyjne i regulujące zaburzenia snu.

Autorzy z Czech w przedstawionej pracy ocenili w naturalistycznym badaniu obserwacyjnym skuteczność terapii agomelatyną w grupie 23 pacjentów z  pierwszym epizodem dużej depresji o znacznym nasileniu, hospitalizowanych z tego powodu w szpitalu psychiatrycznym w Kromeriz (Czechy). Ciężkość epizodu depresji oceniono na podstawie skali depresji Montgomery-Asberg Depression Scale (MADRS) i wyniosła na początku badania srednio 32 punkty.

W okresie dwunastu tygodni leczenia obserwowaną stałą poprawę kliniczną pacjentów, z ustępowaniem objawów depresji, zauważalnym w istotny sposób już po 4 tygodniach, gdy ciężkość depresji mierzona w skali MADRS wyniosła średnio 25,5. Po dwunastu tygodniach nasilenie depresji w tej skali zmalało do średnio 11 punktów. Uzyskana poprawa wiązała się z z niewielkim nasileniem działań niepożądanych, których częstość oceniono na poniżej 10%. Głównymi działaniami niepożądanymi były nadmierna sedacja i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Mimo braku dużych badań poświęconych zastosowaniu agomelatyny u osób w podeszłym wieku, wyniki tej pracy jak i poprzednie doniesienia sugerują jej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w tej grupie wiekowej.

Opracowane na podstawie: Internet / Listopad 2013
Marek Kowrach