Czy akupunktura jest skuteczna – komentarz redakcyjny na łamach Archives of Internal medicine

Andrew L. Avins – Needling the Status Quo LINK: Arch Int Med 2012;172:1454

Na łamach Archives ukazał się  komentarz do meta-analizy Vickersa i wsp. sugerującej skuteczność akupunktury w leczeniu przewlekłego bólu.

Piszący ten tekst Andrew L. Avins przypomina we wstępie o sporze pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami medycyny alternatywnej. Biorący w nim udział naukowcy poddali wiele alternatywnych metod leczenia zgodnej ze współczesnym standardem ocenie w randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych.

Zdaniem autora kometarza największą refleksję w pracy Vickersa wzbudza wyraźnie większa przewaga akupunktury nad terapią standardową w porównaniu do przewagi akupunktury nad procedurą pozorowaną. Z porównania tego można  jego zdaniem wyciągnąć wniosek, że choć akupunktura ma pewne działanie to jej skuteczność opiera się w większości na psychologicznym efekcie placebo.

W tym miejscu jednak autor komentarza zadaje ważne pytania. Czy powinniśmy rezygnować z potencjalnych korzyści dla chorych dlatego, że nie podoba nam się mechanizm  działania przeciwbólowego  takiego „placebo”? Zdaniem Anvisa niekoniecznie. Można bowiem wyobrazić sobie, że mamy do dyspozycji interwencję powodującą aktywację endogennego systemu opiatów (receptorów μ), modulującego przetwarzanie sygnałów bólowych, łagodzącego odczucie bólu. Któż nie chciałby takiej interwencji?

Uznanie, że niektórzy chorzy odnoszą korzyści z medycyny alternatywnej (w wielu przypadkach rzeczywiście opierającej się na efekcie placebo) powinno skłonić do zadania pytania, dlaczego lekarze często wykazują rezerwę wobec tego zjawiska. Chociaż z drugiej strony, w przeprowadzonych ostatnio badaniach ankietowych  rosnąca liczba  lekarzy przyznaje się do stosowania placebo w swojej praktyce.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 22 października 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy akupunktura jest skuteczna – komentarz redakcyjny na łamach Archives of Internal medicine”