Preparaty multiwitaminowe w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych – komentarza JAMA

Eva M. Lonn – Multivitamins in Prevention of Cardiovascular Disease LINK: JAMA 2012;308:1802

Na łamach Journal of the American Medical Association ukazał się komentarz Ewy Lonn poświęcony skuteczności multiwitamin w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Autorka przypomina w nim, że pomimo braku przekonujących dowodów na skuteczność preparatów witaminowych i innych suplemetów diety ponad połowa dorosłych Amerykanów przyjmuje co najmniej 1 suplement diety a około 10% co najmniej 5 takich preparatów. Co więcej, suplementy diety częściej stosują ludzie zdrowsi, bardziej wykształceni I zamożniejsi, u których ryzyko niedoborów witaminowych jest małe.

Lonn przypomina, że suplementy diety nie podlegają tak restrykcyjnym przepisom jak leki rna receptę i preparaty OTC. W  przypadku suplementów  nie jest wymagane jednoznaczne udowodnienie korzyści i bezpieczeństwa stosowania w dużych randomizowanych próbach klinicznych.

W opublikowanych dotychczas badaniach nad stosowaniem witamin nie wykazano aby beta-karoten, witamina E, witamina C  i  witaminy z grupy B wywierały  korzystne działanie. Do tych co najwyżej neutralnych danych dochodzą kolejne – na łamach JAMA  opublikowano pracę  Sesso i wsp., którzy opisują wpływ preparatów multiwitaminowych na zdarzenia sercowo-naczyniowe w badaniu Physicians’ Health Study (PHS) II. Jak przypomina Lonn, PHS II to duża, kontrolowana placebo, randomizowana próba kliniczna, w której ponad 14 500 mężczyzn w średnim wieku obserwowano przez około 11.2 lat (wartości mediany).

W tym czasie zarejestrowano 1700 dużych incydentów sercowo-naczyniowych. Preparaty multiwitaminowe nie miały jednak na ich występowanie większego wpływu od placebo (odpowiednio 11.0 and 10.8 zdarzeń/pacjentodni, HR = 1.01; 95% CI, 0.91-1.10; P = .91). Dotyczyło to zarówno liczonych łącznie wszystkich poważnych zdarzeń jak i liczonych z osobna zawałów serca, udarów, zgonów sercowo-naczyniowych i śmiertelności całkowitej. Odrobinę pociechy może stanowić umiarkowany wpływ tych preparatów na zapadalność na nowotwory u mężczyzn (przede wszystkim u osób z wywiadem choroby nowotworowej) chociaż, co należy podkreślić, bez wpływu na śmiertelność nowotworową.

A zatem, jak podsumowuje Lonn, multiwitaminy są nieskuteczne w prewencji sercowo-naczyniowej i nie należy stwarzać pozorów, że mogą zastępować zdrowy tryb życia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 7 listopada 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Preparaty multiwitaminowe w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych – komentarza JAMA”