Wapń w diecie i suplementacja wapnia a ryzyko sercowo-naczyniowe – wyniki EPIC-Heidelberg

Kuanrong Li i wsp – Associations of dietary calcium intake and calcium supplementation with myocardial infarction and stroke risk and overall cardiovascular mortality in the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study (EPIC-Heidelberg) LINK: Heart 2012;98:920

Na łamach The Heart ukazała się analiza badania Epic Heidelberg poświęcona wpływowi podawania wapnia na ryzyko sercowo-naczyniowe.

Autorzy przypominają, że w kilku badaniach epidemiologicznych  wykazano odwrotną zależność pomiędzy spożyciem wapnia a ryzykiem nadciśnienia, otyłości i cukrzycy typu II.  W jednym z tych badań stwierdzono związek wyższego spożycia wapnia z niższą śmiertelnością wieńcową. Większość badań obserwacynych miała jednak wyniki neutralne, nie wykazując wspomnianej zależności.

Preparaty wapnia, które są często stosowane u osób starszych, zwłaszcza u kobiet po menopauzie aby zapobiegać osteoporozie, według niektórych autorów mają również poprawiać profil lipidowy   i kontrolę nadciśnienia  tętniczego. Brak jest jednak mocnych dowodów epidemiologicznych na wpływ suplementacji wapnia na ryzyko sercowo-naczyniowe, a w dwóch ostatnich meta-analizach stwierdzono wręcz, że jego podawanie może zwiększać ryzyko zawału serca.

Celem badaczy Epic Heidelberg była prospektywna ocena zależności pomiędzy dziennym spożyciem wapnia (w diecie i w postaci suplementów) a ryzykiem zawału serca,  udaru i zgonu. W tym celu dokonano analizy danych zebranych u 23 980 uczestników kohorty Heidelberg European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition w wieku  35-64 lat, wyjściowo bez poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Badacze wykazali, że w trwającej średnio 11 lat  obserwacji osoby spożywające więcej wapnia w diecie  miały granicznie istotnie niższe ryzyko zawału serca (najniższy vs trzeci kwartyl) z ilorazem hazardu (HR) wynoszącym 0.69 (95% CI 0.50 do 0.94). Nie  obserwowano żadnej zależności w odniesieniu do ryzyka udaru i śmiertelności sercowo-naczyniowej.

Z kolei stosowanie suplementów wapnia wiązało się ze statystycznie istotnym zwiększeniem ryzyka zawału serca (HR=1.86; 95% CI 1.17 do 2.96), silniej wyrażonym u osób przyjmujących wyłącznie suplementy wapnia bez innych witamin i minerałów  (HR=2.39; 95% CI 1.12 do 5.12).

A zatem, jak konkludują autorzy, wzrost spożycia wapnia  nie wydaje się przynosić istotnych korzyści w prewencji sercowo-naczyniowej a suplementy wapnia, mogące zwiększać ryzyko zawału, należy traktować z ostrożnością.

Opracowane na podstawie: Heart / Grudzień 2012
Magdalena Lipczyńska