Leczenie przewlekłych zespołów bólowych akupunkturą – metaanaliza

Andrew J. Vickers i wsp – Acupuncture for Chronic Pain Individual Patient Data Meta-analysis LINK: Arch Intern Med 2012;172:1444

Na łamach Archives ukazała się praca, która powinna zaciekawić wszystkich zwolenników medycyny alternatywnej. Jej autorzy – Vickers i wsp. dokonali systematycznego przeglądu i meta-analizy indywidualnych danych chorych uczestniczących w próbach klinicznych porównujących akupunkturę z leczeniem standardowym (brakiem interwencji) lub z procedurą pozorowaną.

We wstępie do pracy Vickers i wsp. odnotowują, że zdaniem niektórych jej zwolenników stosowanie akupunktury ma podstawy fizjologiczne. Jednocześnie jednak nie ma powszechnie akceptowanego mechanizmu, za pośrednictwem którego interwencja ta miałaby działać przeciwbólowo. Brak wiarygodnego biologicznego uzasadnienia i opieranie się w dużej części na teoriach będących poza obszarem działania współczesnej biomedycyny czynią z akupunktury metodę wysoce kontrowersyjną.

Przeprowadzono wprawdzie dużo badań randomizowanych poświęconych zastosowaniu akupunktury ale ich jakość metodologiczna nie jest wysoka. Z tych względów uzasadnione było przeprowadzenie meta-analizy w oparciu nie o wyniki zbiorowe ale o indywidualne dane chorych.

Łącznie przeanalizowano dane 17 922 chorych. Akupunktura okazała się być lepsza zarówni od  braku interwencji i jak i od procedury pozorowanej (P<0.001 dla wszystkich porównań). Chory otrzymujący akupunkturę mieli mniejsze dolegliwości bólowe, z punktacją o odpowiednio o 0.23 (95% CI, 0.13-0.33), 0.16 (95% CI, 0.07-0.25), oraz 0.15 (95% CI, 0.07-0.24) od otrzymujących procedurę pozorowaną odpowiednio dla bólów szyi i pleców, choroby zwyrodnieniowej stawów i przewlekłych bólów głowy. Uzyskane wyniki pozostawały w mocy nawet po wykluczeniu badań o wynikach najbardziej korzystnych dla akupunktury i uwzględnieniu możliwości występowania tendencji związanych z procesem publikowania.

W podsumowaniu Vickers i wsp. zauważają, że istotne różnice statystyczne dowodzą przewagi akupunktury nad procedura pozorowaną. Dodają jednak, iż różnice te są relatywnie małe. Ffekt kliniczny u pacjentów   w codziennej praktyce może dodatkowo zależeć od czynników natury psychologicznej. Tym niemniej metaanaliza danych blisko 18 tysiecy uczestników badań randomizowanych pozwala uznać akupunkturę za metodę terapeutyczną mająca uzasadnienie w przewleklych zespołach bólowych

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 22 października 2012
Magdalena Lipczyńska