Opłacalność leczenia depresji po ostrym incydencie wieńcowym