Witamina D a przeziębienie – badanie VIDARIS

Jeffrey A. Linder – Vitamin D and the Cure for the Common Cold LINK: JAMA 2012;308:1375

Na łamach Journal of the American Medical Association ukazał się interesujący komentarz do badania VIDARIS, poświęconego ocenie skuteczności podawania witaminy D w zapobieganiu przeziębieniom. Jeffrey A. Linder przypomina w nim, że dotychczas w żadnym  przypadku nie udało się uzyskać przekonujących dowodów na skuteczność jakiejkolwiek interwencji mającej zapobiegać lub przyczynowo  leczyć zakażenia górnych dróg oddechowych. Cochrane Collaboration wymienia 13 potencjalnych interwencji, które są nieskuteczne, wątpliwe lub mają istotne działania niepożądane, a wśród nich chętnie stosowana Echinacea, preparaty cynku, witaminy C, czosnku i leki przeciwwirusowe.

Duże nadzieje wiązano zatem ze stosowaniem witaminy D. Wiadomo bowiem, że jest to substancja wpływająca na system odpornościowy, m.in. modulująca  reakcje cytokin oraz komórek T helper . W badaniach obserwacyjnych wykazano zależność pomiędzy niedoborem witaminy D a zwiększoną częstością występowania zapaleń płuc i zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci. Sezonowa zmienność poziomów 25-hydroksywitaminy D jest podobna do sezonowej zmienności infekcji dróg oddechowych. Ginde i wsp. analizując dane 18 883 uczestników Third National Health and Nutrition Examination Survey stwierdzili odwrotną zależność pomiędzy poziomami witaminy D a częstością zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych.

Do chwili obecnej brakowało jednak badań definitywnie potwierdzających skuteczność suplementacji witaminy D w tym zakresie i  w 2011 Institute of Medicine (IOM) zalecił jej stosowanie jedynie ze względu na zwiększenie gęstości kości i ograniczenie złamań (600 IU do 800 IU dziennie aby osiągnąć  poziom 25-OHD co najmniej 20 ng/mL). W  w tym samym numerze JAMA  Murdoch i wsp. informują o wynikach randomizowanego badania VIDARIS (Vitamin D and Acute Respiratory Infection Study), w którym witaminę D stosowano w prewencji infekcji górnych dróg oddechowych u 322 zdrowych dorosłych (z poziomem witaminy D w surowicy średnio 29 ng/mL).

W trakcie 18-miesięcznej obserwacji badani otrzymywali   100 000 IU witaminy D3 miesięcznie lub  placebo. Pomimo istotnego wzrostu poziomu witaminy D w surowicy w grupie leczonej aktywnie częstość zachorowań i ich nasilenie okazało się w obu grupach podobne. A zatem, jak sugeruje Linder, witamina D powinna dołączyć do innych terapeutyków wymienionych przez Cochrane Collaboration jako nieskutecznie zapobiegające zakażeniom górnych dróg oddechowych u zdrowych dorosłych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 października 2012
Magdalena Lipczyńska