Propozycja wprowadzenia nowego modelu kształcenia lekarzy.

Allan S. Detsky, Amol A. Verma – A New Model for Medical Education. Celebrating Restraint LINK: JAMA 2012;308:1329

Na łamach JAMA ukazał się komentarz Detsky i Verma, postulujący wprowadzenie nowego modelu kształcenia lekarzy, którego założeniem jest dążenie do ograniczenia niepotrzebnych kosztów.

Autorzy zwracają uwagę, iż wydatki na ochronę zdrowia rosną w sposób znaczący we wszystkich krajach. W kreowaniu tego wzrostu istotną rolę odgrywają lekarze, którzy wg niektórych szacunków mają po kontrolą  80% wydatków na opiekę zdrowotną. Większość decydentów  uznaje zatem za kluczową rolę lekarzy przy wprowadzaniu zmian do system opieki zdrowotnej.

Podejmowanych jest wiele prób ograniczenia wydatków przy zachowaniu dobrej jakości opieki. Inicjatywy takie jak program American College of Physicians’ zatytułowany “High Value, Cost Conscious Care”  oraz seria publikacji “Less Is More” na łamach Archives of Internal Medicine mają za zadanie edukację lekarzy w zakresie prawidłowego zarządzania dostępnymi narzędziami. Organizacja American Board of Internal Medicine Foundation i jej partnerzy uczynili kolejny krok opracowując program “Mądry wybór.” Inicjatywa ta ma za zadanie wyeliminowanie niepotrzebnych wydatków szacowanych na 10% amerykańskiego budżetu ochrony zdrowia ($210 miliardów rocznie).

Autorzy komentarza sugerują, aby działania mające na celu kontrolę kosztów uzupełnić o zmianę sposobu podejścia do kształcenia lekarzy, które obecnie przede wszystkim nagradza dociekliwość kliniczną, na rzecz kształcenia racjonalizującego postępowanie diagnostyczne. Obecnie lekarze z wielu powodów zlecają chorym nadmierną liczbę badań. Wśród przyczyn takiego postępowania należy wymienić bodźce finansowe, medycynę “defensywną,” powtarzanie badań związane z ograniczeniem dostępu do wyników poprzednich konsultacji a także, co nie mniej ważne, naciski ze strony pacjentów i ich rodzin.

Doskonale wiadomo, że młodzi lekarze szkoleni są w ośrodkach, których profil sprzyja nadużywaniu badań diagnostycznych. Większość edukacji odbywa się w  ośrodkach akademickich mających łatwy dostęp do zaawansowanych technologii medycznych i lekarzy wszystkich subspecjalności. Tymczasem następstwa nadużywania badań nie są bagatelne. Poza nadwyrężaniem napiętych budżetów, nadużywanie testów diagnostycznych może powodować dostarczanie bezużytecznych a nawet szkodliwych informacji, narażających chorych na kolejne badania, wywołujących lęk i prowokujących niepotrzebne leczenie.

Zdaniem autorów komentarza należy zatem zmienić sposób szkolenia młodych lekarzy. Wśród najważniejszych z postulowanych zmian autorzy wymieniają opracowanie nowego modelu postępowania, w którym młodych lekarzy nagradza  się za umiejętność ograniczania liczby zlecanych badań w taki sam sposób jak za rozpoznanie rzadkiej choroby.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 października 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Propozycja wprowadzenia nowego modelu kształcenia lekarzy.”