Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę a ryzyko cukrzycy typu 2 – metaanaliza

Deng-feng Geng i wsp – Angiotensin converting enzyme inhibitors for prevention of new-onset type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of 72,128 patients LINK: Int J Cardiol 2012 online

Na łamach International Journal of Cardiology, której przedstawiono najnowszą metaanalizę badań oceniających potencjalnie zapobiegawczy wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na ryzyko rozwoju cukrzycy w porównaniu z innymi grupami leków hipotensyjnych.

Do analizy jej autorzy wybrali 9 randomizowanych prób klinicznych, w których uczestniczyło 92 404 pacjentów. Z tej populacji 72 128 osób w ocenie początkowej nie miało rozpoznanej cukrzycy. Wykazano, że w porównaniu z osobami należącymi do grup kontrolnych, w grupach leczonych aktywnie ACEI ryzyko rozwoju cukrzycy malało o 20%, niezależnie od osiągniętych poziomów kontroli ciśnienia tętniczego.

W poszczególnych podgrupach siła działania prewencyjnego ACEI była zbliżona. W porównaniu z placebo leczenie ACEI zmniejszało szansę zachorowania na cukrzycę o 21%. W porównaniu z lekami grupy beta blokerów/diuretyków spadek ryzyka sięgał 22%, a w porównaniu z blokerami kanału wapniowego o 15%.I

Istotne znaczenie ma  przeciwcukrzycowe działanie ACEI u osób z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.  W meta-analizie wykazano, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową lub  niewydolnością serca, terapia ACEI zmniejszała ryzyko zachorowania na cukrzycę o odpowiednio 20%, 17% i 78%. Warto także odnotować, że ramipril stosowany u osób z upośledzoną tolerancją glukozy (IGT) nie zmniejszał  liczby nowych zachorowań na cukrzycę, chociaż zwiększał szansę regresji IGT do normoglikemii (badanie DREAM).

Uzyskane wyniki potwierdzają metaboliczne korzyści płynące ze stosowania ACEI w szerokim zakresie wskazań klinicznych, dla których leki te posiadają rejestrację: nadciśnienie tętnicze, szeroko pojęte choroby układu sercowo-naczyniowego w tym m.in. choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca.

Opracowane na podstawie: Internet / 18 lipca 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę a ryzyko cukrzycy typu 2 – metaanaliza”