Wartości docelowe ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 – czy powinny zostać zmienione?

P.A. Sarafidis i G.L. Bakris – Use of a single target blood pressure level in type 2 diabetes mellitus for all cardiovascular risk reduction LINK: Arch Intern Med. 2012;17:1304

Komentarz redakcyjny na łamach Archives of Internal Medicine autorstwa Safridisa i Bakisa poświęcono opublikowanym w tym samym numerze wynikom pracy McBriena i wsp. oraz, generalnie, kryteriom wyrównania nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2.

Autorzy przypominają, że wyniki badań epidemiologicznych w tej szczególnej grupie chorych o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym sugerują przyjęcie zasady terapii hipotensyjnej „im niżej tym lepiej.” Z kolei w standardach proponuje się, aby ciśnienie u chorych na cukrzycę kontrolować do poziomu 130/80 mm Hg lub niżej.

Dane z badań klinicznych nie wydają się uzasadniać tak rygorystycznego podejścia. W badaniu ACCORD-BP redukcja ciśnienia tętniczego <120 mm Hg nie zmniejszała dodatkowo ryzyka sercowo-naczyniowego. Korzyścią dodaną była natomiast istotna statystycznie redukcja udarów mózgu.

Wspomniani wyżej McBrien i wsp., w systematycznym przeglądzie i metaanalizie 5 badań poświęconych terapii hipotensyjnej  z udziałem  7312 chorych, porównali konsekwencje kliniczne intensywnej i konwencjonalnej kontroli ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 (odpowiednie wartości progowe ciśnienia wynosiły <130/80 mm Hg i 140-160/85-100 mm Hg). Intensywne poziomy kontroli ciśnienia tętniczego wiązały się z nieznaczącą statystycznie redukcją zgonów i zawałów mięśnia serca, natomiast znaczącą redukcją udarów mózgu.

Sarafidis i Bakris przypominają jednak, że we wcześniejszej metaanalizie obejmującej również chorych z nieprawidłową tolerancją glukozy, intensywna kontrola ciśnienia (<135 mm Hg) związana była z 10% redukcją ryzyka zgonu i 17% redukcją ryzyka udaru mózgu (vs kontrola standardowa <140 mm Hg), ale kosztem 20% wzrostu liczby poważnych działań niepożądanych.

W konkluzji Sarafidis i Bakris sugerują, że w  kolejnych standardach leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 najprawdopodobniej docelowy poziom kontroli ciśnienia tętniczego będzie wynosił <140/90 mmHg.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 24 wrzesnia 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Wartości docelowe ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 – czy powinny zostać zmienione?”