Przykazania dla lekarzy opiekujących się umierającymi – komentarz JAMA

Paul Rousseau – Ten Values Reprised LINK: Arch Int Med. 2012;172:1178

W bardzo osobistym komentarzu na łamach Journal of the American Medical Association dr Paul Rousseau przywołując chwile śmierci swojej żony przypomina opublikowane kilka lat wcześniej zasady, którymi powinni kierować się lekarze opiekujący się umierającymi.

Rousseau zaleca zatem aby: (1) bardziej słuchać a mniej mówić, rozumiejąc jednocześnie potrzebę rozmowy bez użycia medycznego żargonu lub niejasnych insynuacji; (2) zachowywać się spokojnie, okazywać zainteresowanie i być obecnym; (3) zrozumieć, że chorobie towarzyszy poczucie braku kontroli i lęk przed nieznanym i dzielić się swoją wiedzą pomagając odzyskać poczucie kontroli nad wydarzeniami;

(4) nie przychodzić aby oceniać chorobę ale aby spotkać się z osobą; (5) zrozumieć, że choroba (disease) to proces patologicznych zmian w organizmie, który nie jest tożsamy z osobistym cierpieniem w następstwie życia z chorobą (illness); (5) zachować współczującą szczerość; (6) uznać, że chorzy i ich rodziny wymagają czasu, aby zrozumieć co oznacza choroba i w jaki sposób poradzić sobie ze zmianami w swoim życiu;

(7) rozumieć reakcje emocjonalne towarzyszące umieraniu i nie oczekiwać od chorych i rodzin profesjonalnego spokoju; (8) okazywać empatię i współczucie; (9) nie wykazywać pośpiechu w rozmowach; (10) zwalczać arogancję i zachowania paternalistyczne a ćwiczyć pokorę. Rousseau przypomina, że śmierć to nie kolejna procedura medyczna, a troska o innych stanowi zobowiązanie moralne.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 27 sierpnia 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Przykazania dla lekarzy opiekujących się umierającymi – komentarz JAMA”