Jednoczesne występowanie kilku chorób rosnącym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej

Chris Salisbury – Multimorbidity: redesigning health care for people who use it LINK: Lancet 2012;380:7

W The Lancet opublikowano wyniki oryginalnego badania, którego autorzy oceniali skalę zjawiska, jakim jest jednoczesne występowanie co najmniej 2 przewlekłych chorób u tej samej osoby. Analizowano występowanie 40 zdefiniowanych chorób przewlekłych, somatycznych i psychicznych.

Wyniki przerosły oczekiwania – kryteria zdefiniowane przez autorów spełnił niemal co 4 spośród przeszło 1,7 miliona analizowanych mieszkańców Szkocji. Częstość jednoczesnego występowania co najmniej 2 chorób wzrastała z wiekiem (lecz była bardzo wysoka również u osób przed 65 rokiem życia) i była odwrotnie proporcjonalna do poziomu majętności.

W komentarzu do badania, Chris Salisbury zwraca uwagę na fakt, że osoby z co najmniej 2 chorobami szczególnie intensywnie korzystają ze świadczeń medycznych. Stanowią 58% wszystkich pacjentów zgłaszających się do ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej i odpowiadają za 78% wszystkich konsultacji w tych ośrodkach.

Postępujące starzenie się populacji przy ograniczonych środkach na opiekę zdrowotną powodują, że optymalizacja opieki nad osobami z licznymi chorobami staje się pilnym wyzwaniem. Tym bardziej, że system jest do tej opieki nieprzygotowany. Monoprofilowe ośrodki wyspecjalizowane w diagnostyce i leczeniu pojedynczych jednostek chorobowych, wytyczne towarzystw naukowych oparte na wynikach badań przeprowadzonych na wyselekcjonowanych grupach osób cierpiących na jedno konkretne schorzenie, systemy wynagradzania lekarzy oparte na celach jakościowych definiowanych na podstawie tych wytycznych, jak też oderwane od rzeczywistości programy studiów medycznych z pewnością nie zaspokoją potrzeb osób z licznymi chorobami.

Czego zatem potrzebują Ci ostatni? Jak wynika z badania Baylissa i wsp, łatwego dostępu do opieki medycznej, indywidualnego podejścia do problemów zdrowotnych, sprawnej koordynacji działań i dobrego kontaktu z lekarzem prowadzącym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 7 lipca 2012
Krzysztof Kurek