Kwasy tłuszczowe n-3 a rokowanie u chorych z cukrzycą

The ORIGIN Trial Investigators – nu20133 Fatty Acids and Cardiovascular Outcomes in Patients with Dysglycemia LINK: N Engl J Med online

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że osoby regularnie spożywające ryby lub przyjmujące suplementy zawierające kwasy tłuszczowe n-3 mają mniejsze ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. W pierwszych meta-analizach badań z zastosowaniem kwasów tłuszczowych n-3 notowano umiarkowane zmniejszenie  liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych. W najnowszej meta-analizie obejmującej wyłącznie zaślepione, kontrolowane placebo próby losowe nie wykazano, aby taka suplementacja miała wpływ na rokowanie.

Chorzy z cukrzycą typu 2 lub upośledzoną tolerancją glukozy znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Jak dotąd jednak nie przeprowadzono większego badania  poświęconego skuteczności kwasów tłuszczowych n-3 w tej grupie. Warto zajrzeć zatem na łamy New England Journal of Medicine, gdzie opublikowano rezultaty próby Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention (ORIGIN) , w której testowano hipotezę zakładającą, że długotrwała suplementacja kwasów tłuszczowych n-3 ograniczy częstość incydentów sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych.

W randomizowanej próbie w układzie czynnikowym 2×2 wzięło udział 12,536 chorych z upośledzoną tolerancją glukozy lub cukrzycą, przyjmujących codziennie 1-g kapsułkę zawierającą co najmniej 900 mg estrów etylowych kwasów tłuszczowych n-3 lub placebo oraz insulinę glarginę lub leczenie standardowe. Podstawowy punkt końcowy stanowiły zgony sercowo-naczyniowe. W prezentowanym doniesieniu przedstawiono wyniki dotyczące porównania kwasów n-3 z placebo.

Podawanie kwasów tłuszczowych n-3 było związane z obniżeniem poziomu trójglicerydów o 14.5 mg/dL w porównaniu z placebo (P<0.001),  bez wpływu na inne lipidy. W trakcie obserwacji trwającej 6.2 roku (mediana), podstawowy punkt końcowy występował równie często w grupie leczonej kwasami n-3 jak i w grupie placebo (574 chorych [9.1%] vs. 581 chorych [9.3%]; iloraz hazardu, 0.98; 95% CI, 0.87 do 1.10; P = 0.72). Stosowanie kwasów tłuszczowych n-3 nie wpłynęło także na występowanie poważnych incydentów naczyniowych (iloraz hazardu, 1.01; 95% CI, 0.93 do 1.10; P = 0.81), zgonów ze wszystkich przyczyn (iloraz hazardu, 0.98; 95% CI, 0.89 do 1.07; P = 0.63), bądź zgonów arytmicznych (iloraz hazardu 1.10; 95% CI, 0.93 do 1.30; P = 0.26). Nie odnotowano istotnych różnic w występowaniu objawów niepożądanych.

Pomimo negatywnego wyniku próby autorzy uważają, że uzyskane przez nich dane w żaden sposób nie negują rekomendacji dietetycznych zalecających spożywanie ryb. Ich zdaniem nie wiadomo  także, czy wyższe dawki suplementów nie okazałyby się skuteczne.

Opracowane na podstawie: NEJM / 11 czerwca 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Kwasy tłuszczowe n-3 a rokowanie u chorych z cukrzycą”