Posocznica – nowe projekty badawcze

Redakcja the Lanceredakcja t – New hope for sepsis LINK: Lancet 2011; 378:1462

Posocznica i wstrząs septyczny stanowią nadal ogromne zagrożenie dla chorych i wyzwanie dla lekarzy. Co roku wg szacunków na świecie notuje się około 18 milionów przypadków posocznicy. W samej Wielkiej Brytanii corocznie umiera z jej powodu 37 tysięcy chorych.

Niestety postępy w jej leczeniu są stosunkowo niewielkie. Niedawno z rynku wycofano drotrekoginę alfa, po tym jak w kolejnym badaniu nie udało się wykazać jej większej skuteczności od placebo. Nic dziwnego zatem, że na rozwiązanie problemu czekają zarówno badacze, jak i lekarze kliniczni. O jego wadze świadczy komentarz redakcyjny na łamach The Lancet.

Redakcja przypomina w nim, że wspierająca wysiłki niemal 70 krajów organizacja non-profit Global Alliance for Sepsis ogłosiła dzień 13 września 2012 roku mianem Światowego Dnia Posocznicy (World Sepsis Day). Rząd Brytyjski dofinansuje kwotą 8 milionów funtów 12 nowych projektów badawczo-rozwojowych mających na celu poprawę diagnostyki i leczenia posocznicy. Kwotę tę uzupełnią fundusze partnerów prywatnych, łącznie tworząc przeznaczony na walkę z posocznicą 15 milionowy budżet platformy “Detection and Identifi cation of Infectious Agents Innovation Platform, zarządzanej przez brytyjską agencję rządową Technology Strategy Board.

Finansowanie obejmuje projekty mające na celu opracowanie m.in. urządzeń typu point-of-care, pozwalających wykrywać liczne patogeny i profile oporności, testy oparte na oznaczaniu biomarkerów, pozwalające określić stadium zakażenia, urządzenia pozwalające wykrywać patogeny i odpowiedź gospodarza w ciągu do 15 minut. Współpracę podejmie ponad 20 brytyjskich firm, uniwersytety, organizacje badawcze i NHS Foundation Trusts. Komentatorzy The Lancet wyrażają nadzieję, że wspólny wysiłek doprowadzi ostatecznie do ograniczenia dużej liczby przedwczesnych zgonów na całym świecie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 21 kwietnia 2012
Magdalena Lipczyńska