Przyjmowanie kwasów tłuszczowych n-3 i statyn a występowanie poważnych incydentów wieńcowych

Simone R.B.M. Eussen i wsp – Effects of n-3 fatty acids on major cardiovascular events in statin users and non-users with a history of myocardial infarction LINK: Eur Heart J 2012;33:1582 (dostępny pełen tekst)

W międzynarodowych  zaleceniach podkreśla się znaczenie kwasów tłuszczowych n-3, zwłaszcza kwasu eikozapentaenowego (EPA) oraz doksaheksaenowego (DHA). W meta-analizie prospektywnych badań kohortowych i prób klinicznych wykazano, że EPA– DHA zmniejszają liczbę zgonów wieńcowych o 36% a spożycie ryb (stanowiących podstawowe źródło EPA–DHA w diecie) było w sposób odwrotny skorelowane z zapadalnością na udary.

Warto jednak pamiętać, że choć dołączenie kwasów tłuszczowych n-3 do terapii statynami powoduje istotny spadek poziomów trójglicerydów to jednoczesne leczenie statynami powoduje, iż ochronny wpływ kwasów tłuszczowych n-3 przestaje być widoczny. Potwierdzają to wyniki porównania starszych i nowszych badań. W badaniach starszych, takich jak DART12 i GISSI-Prevenzione, statyny przyjmowała około 1/3 uczestników i obserwowano w nich dodatkowy korzystny wpływ kwasów n-3. W nowszych badaniach, w których statyny przyjmowało ponad 90% uczestników (badanie OMEGA), 840 mg EPA–DHA dziennie nie zmniejszało dodatkowo śmiertelności . Także w Alpha Omega Trial w grupie 4837 chorych po zawale randomizowanych do suplementacji EPA–DHA (400 mg/dziennie) i/lub kwasu alfa linolenowego (ALA, 2 g/dziennie), nie wykazano różnic w porównaniu z placebo.

Warto zatem przyjrzeć się przedstawionym na łamach European Heart Journal danym pochodzącym z AlphaOmega Trial, w  którym analizowano wpływu kwasów tłuszczowych n-3 na incydenty sercowo-naczyniowe u osób przyjmujących (n=3740) i nie przyjmujących statyny (n=413). Poważne incydenty sercowo-naczyniowe odnotowano u 13% przyjmujących statyny I 15% nie przyjmujących statyn. W grupie przyjmujących statyny dodatkowa suplementacja kwasów tłuszczowych n-3 nie zmniejszyła liczby incydentów sercowo-naczyniowych [HR 1.02; 95% CI: 0.80, 1.31; P=0.88]. Z kolei u osób nie przyjmujących statyn niekorzystne incydenty wystąpiły zaledwie u 9% otrzymujących EPA–DHA i ALA w porównaniu z 18% osób otrzymujących placebo (HR 0.46; 95% CI: 0.21, 1.01; P=0.051).

A zatem statyny w istotny sposób wpływają na  wpływ suplementacji kwasów tłuszczowych n-3 na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. W przypadku ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania statyn dołączanie preparatów kwasów tłuszczowych n-3 wydaje się działaniem niepotrzebnym. Autorzy zauważają jednak, że w znaczącej grupie chorych nie tolerujących statyn, podawanie 400 mg EPA–DHA i 2 g ALA dziennie mogłyby stanowić  sposób  ograniczenia ryzyka przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal /
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Przyjmowanie kwasów tłuszczowych n-3 i statyn a występowanie poważnych incydentów wieńcowych”