Kierunki badań leków sercowo-naczyniowych w roku 2012

William H. Frishman, Kalyana Pallerla – Cardiovascular Pharmacologic Therapies Under Investigation: 2012 LINK: Cardiology in Review 2012;20:102

Na łamach Cardiology in Review ukazało się bardzo interesujące zestawienie ponad 150 badanych aktualnie leków i nowych technologii mających znaleźć zastosowanie w terapii chorób sercowo-naczyniowych.

Liczną grupę stanowią terapie genetyczne i komórkowe stosowane u pacjentów z chorobą wieńcową, chorobami tętnic obwodowych, zawałem serca i niewydolnością serca.  Przykładem może być NeoFuse – mezenchymalne komórki pnia, których skuteczność w regeneracji mięśnia sercowego badana jest właśnie w próbach fazy 1.

Opracowywane są całkowicie nowe klasy leków przeciwpłytkowych (np. inhibitor fosfodiesterazy K-134) i przeciwkrzepliwych (inhibitor czynnika Xa – Idrabiotaparinux, mający znaleźć zastosowanie w zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej i migotaniu przedsionków). Podejmowane są także próby dalszego ograniczenia zjawiska restenozy po angioplastyce tętnicy wieńcowej (np. CCX 140 – antagonista receptora chemokiny  [CCR2]).  Trwają różnie zaawansowane badania nad nowymi lekami antyarytmicznymi, takimi jak budiodaron czy danegaptid.

Procesy miażdżycowe mają hamować m.in. inhibitory fosfolipazy, inhibitory kinazy, agoniści receptora niacynowego i stymulatory oksygenazy hemowej.  Opracowywane są nowe leki  do terapii hiperlipidemii, m.in.  mimetyki apolipoproteiny A. W niewydolności serca stosowane są nowe preparaty antagonistów wazopresyny, relaksyna, bezpośrednie inhibitory reniny i wiele innych.  W przypadku nadciśnienia systemowego w badaniach fazy 2 znajduje się m.in. szczepionka (CTT006AngQb) indukująca powstawanie przeciwciał skierowanych przeciwko angiotensynie II i mających zahamować jej aktywność. W opracowaniu znajdują się takze nowe leki na nadciśnienie płucne, takie jak oceniany w badaniach III fazy inhibitor tyrozyny – Gleevec (imatinib).

Opracowane na podstawie: Internet / Czerwiec 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Kierunki badań leków sercowo-naczyniowych w roku 2012”