Założenia badania BP GUIDE analizującego przydatność centralnego pomiaru ciśnienia tętniczego

James E. Sharman – Rationale and design of a randomized study to determine the value of central Blood Pressure for GUIDing managEment of hypertension: The BP GUIDE study LINK: Am Heart J 2012;163:761

Na łamach American Heart Journal ukazała się praca Jamesa E. Sharmana i wsp. dotycząca założeń badania BP GUIDE, analizującego przydatność centralnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze jest częstym problemem w praktyce klinicznej. Powszechnie akceptowaną metodą oceny skuteczności leczenia jest pomiar ciśnienia tętniczego (blood pressure, BP) na tętnicy ramiennej. Jednakże nieinwazyjne metody pomiaru centralnego BP pozwalają przewidywać chorobowość i śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego niezależnie od pomiarów BP dokonywanych na tętnicy ramiennej.

W BP GUIDE zaplanowano udział 284 chorych z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, leczonym 1-3 lekami, z obserwacją dwunastomiesięczną. Decyzje terapeutyczne są podejmowane w grupie kontrolnej w oparciu o pomiary ciśnienia na tętnicy ramiennej (pomiary w gabinecie lekarskim, w domu lub 24-godzinne monitorowanie ambulatoryjne) a w grupie interwencji dodatkowo w oparciu o centralny pomiar BP przy użyciu tonometrii radiowej.

Przy modyfikacji leczenia, oprócz wartości ciśnienia na tętnicy ramiennej i ewentualnie centralnego, będą brane pod uwagę również istotne informacje kliniczne (choroby towarzyszące, masa lewej komory serca, wyniki badań biochemicznych, objawy związane z nadciśnieniem tętniczym). Głównymi punktami końcowymi badania są zmiany w masie lewej komory oceniane w echokardiografii trójwymiarowej, ilość stosowanych leków i jakość życia.

Spodziewanym punktem końcowym badania jest brak różnic w masie lewej komory w obu grupach. Wydaje się jednak, że w grupie chorych z centralnym pomiarem BP zaobserwowane zostanie znaczące zmniejszenie dawek stosowanych leków oraz lepsza jakość życia z względu na właściwsze dawkowanie leków konieczne do uzyskania prawidłowych wartości centralnego skurczowego BP. Wyniki badania BP GUIDE prawdopodobnie ukażą się jeszcze w tym roku.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Maj 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Założenia badania BP GUIDE analizującego przydatność centralnego pomiaru ciśnienia tętniczego”